Discussie over ‘symbolische’ belasting autowegen in Spanje

Oeps ... foto ontbreekt!

Discussie over ‘symbolische’ belasting autowegen in Spanje

Dit artikel is 5 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Zoals we al eerder hebben geschreven is de kans groot dat vanaf 1 januari 2020 diverse snelwegen in Spanje waaronder delen van de AP-7 tussen Tarragona en Alicante tolvrij gaan worden. De staat zou de onderhoudskosten op zich moeten gaan nemen. Maar er is nu een discussie ontstaan over de autowegen waar men in Spanje geen belasting voor betaalt en of deze een ‘symbolische’ wegenbelasting zouden moeten krijgen.

Het systeem van wegenbelasting in Spanje is anders dan in de meeste Europese landen. Over het algemeen is bekend dat men in Spanje in vergelijking met landen als Nederland en België veel minder wegenbelasting betaalt. De Impuesto Municipal de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) is een gemeentebelasting (municipal) die de gemeente verplicht aan alle auto eigenaren jaarlijks moet afrekenen. 

Gratis

Maar een belasting voor het gebruik van bv. de autowegen (autovías) bestaat niet in Spanje, deze zijn dus in feite gratis te gebruiken want daar wordt niet direct belasting voor betaald. 

Snelwegen (autopistias) in Spanje zijn op veel plaatsen tolwegen (peajes) waardoor men direct betaalt voor het gebruik daarvan (pago por uso). Vervalt deze tolheffing dan zijn die wegen dus ook gratis te gebruiken.

Onderhoud

Men schat dat de Spaanse staat na het vervallen van de tolwegen de jaarlijkse onderhoudskosten van zo’n 1,1 miljard op zich moet nemen. Daarom wordt er gezocht naar een manier van financiering wat een soort van wegenbelasting zou kunnen zijn waardoor men zou gaan betalen voor het gebruik van de autowegen terwijl de ex-tolwegen vrij te gebruiken zijn.

Verschil wegen

Autowegen (autovías) en snelwegen (autopistas) lijken veel op elkaar wat bv. de snelheid van max. 120 km/uur en dat er aan beide zijden twee rijbanen zijn. Het grootste verschil is het betreden van een weg. 

Zo is dat bij een snelweg altijd via een (lange) invoegstrook terwijl dat bij de autowegen niet verplicht is (al is dat wel vaak het geval). Daarnaast zijn snelwegen beter afgeschermd voor de invloed van buitenaf zoals overstekende dieren.

Daar waar de meeste snelwegen in Spanje tolwegen zijn (zoals bv. de AP-7) is dat in het geval van autowegen niet het geval. Maar Spanje heeft meer km aan autowegen dan aan snelwegen. De zeven grote autowegen zijn de A1, A2, A3, A4, A5, A6 en de A7 (autovía del mediterráneo) en de M40 en M30 bij Madrid.

Symbolisch

Het idee is dus nu om een ‘symbolische’ wegenbelasting (pago simbólico) in te voeren voor de autowegen wat nog geen 10% zal zijn van wat men nu dient te betalen voor de tolwegen. 

De snelwegen die tolvrij worden zijn uitgesloten van deze ‘symbolische’ wegenbelasting, dus ook de AP-7 tussen Tarragona en Alicante die in principe vanaf 1 januari 2020 tolvrij wordt.

Hoe

Hoe deze wegenbelasting eruit zou moeten zien en hoe men dat wil gaan innen is nog de vraag. Uiteraard wordt er gesproken over tolpoorten waarbij men betaalt voor het gebruik van een weg (pago por uso) maar er zijn nog veel meer manieren zoals de ‘pago en la sombra’ ofwel schaduw betaling waarbij de overheid uitrekent wat het mogelijk gebruik zou kunnen zijn van de wegen en men jaarlijks een x-bedrag betaalt.

Discussie

Volgens de minister van Ontwikkelingszaken is er nog helemaal geen discussie gaande over het invoeren van deze zogenaamde ‘symbolische’ wegenbelasting. Maar mocht het er ooit komen dan is deze belasting bedoeld om de onderhoudskosten te kunnen betalen en om de milieueffecten van deze infrastructuren te compenseren.

Ga naar de inhoud