Spanje worstelt met online pornografie en de bescherming van minderjarigen

Spanje worstelt met online pornografie en de bescherming van minderjarigen
Beeld: via canva.com

Spanje worstelt met online pornografie en de bescherming van minderjarigen

Spanje kampt met een groot probleem: steeds meer minderjarigen krijgen op steeds jongere leeftijd toegang tot schadelijke en illegale pornografie op internet. De overheid werkt aan een wetgeving om dit tegen te gaan, maar experts waarschuwen dat alleen het beperken van de toegang niet genoeg is. Er is een bredere aanpak nodig.

Uit onderzoek is gebleken dat zes op de tien jongeren van 16 tot 30 jaar pornografie kijkt, waarbij de gemiddelde leeftijd waarop voor het eerst porno bekeken wordt 13 jaar is bij jongens en meisjes. 10% van de jongeren onder de 10 jaar kijkt echter al naar porno en dat baart zorgen. In hetzelfde onderzoek is ook te lezen dat veel jongeren agressieve en gewelddadige pornografie bekijken, wat ook verontrustend is.

Eén van de belangrijkste maatregelen is meer en betere seksuele voorlichting op scholen. Uit onderzoek blijkt dat porno op dit moment voor veel jongeren de “principal agente de socialización sobre sexualidad” is, met andere woorden “hun belangrijkste bron van informatie over seks”. Dit is problematisch, omdat porno een vertekend en inaccuraat beeld geeft. Goede voorlichting op school is daarom cruciaal.

Het idee is om vanaf de basisschool leeftijdsgerelateerde gesprekken over relaties en seksualiteit te introduceren. Op de middelbare school moet er aandacht zijn voor onderwerpen zoals wederzijds respect, genderdiversiteit, het herkennen van misbruik en het onderscheid tussen porno en realiteit. Deze onderwerpen vormen essentiële pijlers voor een gezonde seksuele ontwikkeling.

Naast de school is ook de thuissituatie van groot belang. Uit onderzoek blijkt dat ouderlijke steun en open communicatie met kinderen de kans op riskant seksueel gedrag verkleinen. Het vergroten van ouderbetrokkenheid is daarom een zeer belangrijk.

Dit kan bijvoorbeeld door voorlichtingsavonden voor ouders te organiseren over het bespreekbaar maken van relaties en seksualiteit. Ook kunnen er speciale trainingen komen voor ouders om te leren signaleren wanneer hun kind in aanraking komt met schadelijke online content. Tot slot is het zaak drempels weg te nemen en sociale taboes rondom seksualiteit te doorbreken.

Ga naar de inhoud