Search
menu
Search

Watertekort en droogteplan zorgen voor lege zwembaden bij hotels en campings in Catalonië

Watertekort en droogteplan zorgen voor lege zwembaden bij hotels en campings in Catalonië
Beeld: via canva.com

Watertekort en droogteplan zorgen voor lege zwembaden bij hotels en campings in Catalonië

Catalonië worstelt momenteel met een ernstig watertekort als gevolg van aanhoudende droogte. De regionale regering heeft onlangs een aantal toekomstige maatregelen aangekondigd om het waterverbruik te beperken, waaronder een verbod op het vullen van zwembaden bij hotels en campings in de autonome regio waar de Costa Brava, Barcelona en Costa Dorada toebehoren.

De Catalaanse minister voor Klimaatactie kondigde drie wijzigingen aan in het speciale droogteplan van de regio dat waarschijnlijk eind januari in werking zal treden wanneer de waterstand in de waterbassins 16% bereikt. Het oorspronkelijke plan staat alleen bewatering van monumentale bomen toe. De wijziging staat nu bewatering van alle stadsbomen toe, vanwege de noodzaak ze te beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. Alleen grondwater of gerecycleerd water mag hiervoor worden gebruikt, niet drinkwater.

Sportfaciliteiten mogen douches, zwembaden voor competitieve sport en besproeiing van sportvelden behouden, op voorwaarde dat ze compenserende waterbesparingsmaatregelen nemen. In fase 2 mogen douches niet meer worden gebruikt om velden te besproeien. In fase 3 is besproeiing helemaal verboden.

Zwembaden die worden gebruikt voor competitieve sport mogen bijgevuld worden in fase 1, op voorwaarde dat douchegebruik wordt beperkt. In fase 2 moeten douches worden gesloten om zwembaden te mogen bijvullen. Voor openluchtzwembaden gelden strengere regels. Zwembaden bij hotels en campings mogen echter niet gevuld worden, wat niet goed is voor het toerisme in de regio.

Klachten

De aangekondigde beperkingen op het gebruik van zwembaden en douches bij sportfaciliteiten hebben tot klachten geleid vanuit de sportsector. Sportverenigingen waarschuwen dat de maatregelen een negatieve impact zullen hebben op de jeugd. Ze benadrukken het belang van sport en teamsport voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en tieners.

Sommige sportverenigingen zeggen dat de eis om waterverbruik te compenseren met besparingen onhaalbaar is, gezien de beperkingen en kosten van waterbesparende maatregelen. Ze waarschuwen dat ze hun deuren moeten sluiten als er geen versoepeling komt.

Geen nieuwe vergunningen

Als reactie op de voortdurende droogte heeft de regionale regering aangekondigd dat er tijdelijk een stop komt op nieuwe vergunningen voor activiteiten die veel water verbruiken. Dit voorlopige verbod is ingesteld om het watersysteem te ontlasten en verdere uitputting ervan te voorkomen. Men verwacht dat dit verbod minstens een jaar van kracht zal blijven en is van toepassing op onder andere:

  • Golfterreinen en resorts: Er mogen geen vergunningen worden afgegeven voor de aanleg van nieuwe golfterreinen of hotels en resorts met golffaciliteiten.
  • Uitbreiding skigebieden: De uitbreiding en ontwikkeling van skigebieden en bijbehorende toeristische voorzieningen wordt aan banden gelegd. Geen nieuwe vergunningen tot er weer voldoende sneeuw is.
  • Industrie: Ook zeer waterintensieve industrieën zoals bepaalde vormen van mijnbouw en metaalproductie kunnen voorlopig geen uitbreidings- of vestigingsvergunningen aanvragen.

Financiële steun voor gemeenten

Naast de beperkingen en moratoria, heeft de regionale regering ook financiële steunmaatregelen aangekondigd voor gemeenten.

Er komt 50 miljoen euro beschikbaar om waterbesparingsinitiatieven van lokale overheden te ondersteunen. Gedacht wordt aan projecten voor het afvangen van regenwater, kleinschalige zuiveringsinstallaties en het stimuleren van zuiniger huishoudelijk watergebruik.

Gemeenten die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van inkomsten uit toeristenbelasting, kunnen compensatie aanvragen uit een speciaal fonds van 75 miljoen euro. De compensatie is bedoeld om gederfde inkomsten door teruglopende bezoekersaantallen te dekken.

Tot slot is er een bedrag gereserveerd van 100 miljoen euro om gemeenten te ondersteunen bij bosaanplant en herbebossing. Meer bosgebied wordt gezien als een effectieve maatregel tegen verdere verdroging en woestijnvorming.

Ga naar de inhoud