In Spanje stemmen voor het Europees Parlement in juni

In Spanje stemmen voor het Europees Parlement in juni
Beeld: via canva.com

In Spanje stemmen voor het Europees Parlement in juni

Tussen 6 en 9 juni 2024 zullen voor de tiende keer de verkiezingen voor het Europees Parlement plaatsvinden. Inwoners van alle lidstaten kiezen tijdens de Europese verkiezingen rechtstreeks hun vertegenwoordiging in de Europese Unie. In Nederland is gekozen voor 6 juni als stemdag terwijl men in België en Spanje op 9 juni kan stemmen.

Er zijn twee manieren om voor het Europees Parlement te stemmen: Als Nederlander of Belg kiezen voor Nederlandse of Belgische politieke vertegenwoordiging of als Nederlander of Belg in Spanje kiezen voor Spaanse vertegenwoordiging. In beide gevallen moet je als stemmer geregistreerd staan.

Voor Nederland stemmen vanuit Spanje

Heb je de Nederlandse nationaliteit en woon je in het buitenland? Dan kun je stemmen voor deze verkiezingen. Je moet jezelf wel online registreren. Je kunt ook iemand machtigen om voor jou te stemmen in Nederland.

Registreer jezelf uiterlijk 25 april 2024 op de website van de gemeente Den Haag. Je hoeft dit maar één keer te doen. Bij iedere verkiezing krijg je dan per post een briefstembewijs of een kiezerspas toegestuurd. Daarmee kun je stemmen.

Stemmen is eenvoudig: stuur jouw stem naar het adres dat op de retourenvelop staat. Zorg er wel voor dat je jouw briefstembiljet tijdig verstuurt: ruim vóór 27 mei 2024. Dan komt jouw stem op tijd aan.

Wanneer je iemand in Nederland wilt machtigen om voor jou te stemmen, krijgt deze persoon een volmachtpas toegestuurd. Hiermee kan hij of zij namens jou in een Nederlands stembureau stemmen.

Sta je al geregistreerd als kiezer buiten Nederland en heb je verkiezingen van het Europees Parlement ook aangeklikt? Dan hoef je niets te doen en worden de benodigde documenten opgestuurd. Ongeveer 4 weken voor de verkiezing verstuurt unit Verkiezingen (afhankelijk van wat jezelf hebt aangegeven) per post of e-mail het stembiljet en de kandidatenlijst. Meer informatie lees je HIER.

Voor België stemmen vanuit Spanje

Belgen die in een andere lidstaat van de Europese Unie wonen, ‘moeten’ ook deelnemen aan de Europese verkiezingen. Zij kunnen stemmen per brief. In België zijn alle Belgen vanaf de leeftijd van 16 jaar verplicht om deel te nemen aan de stemming, ook als ze niet in staat zijn om naar het stemlokaal te gaan zoals bij het wonen in Spanje.

In België vinden op 9 juni 2024 (net zoals in Spanje) de Europese verkiezingen plaats. In principe met de stemplicht moet je in de gemeente gaan stemmen waar je op 25 mei 2024 staat ingeschreven. Het is alleen mogelijk een volmacht te geven als daar een geldige reden voor is. Ook als men in het buitenland woont of tijdelijk verblijft kan men een volmacht geven.

Als eerste moet je voor 31 januari 2024 een aanvraag indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post (Belgische ambassade of consulaat). In aanloop naar de verkiezingen stuurt het bijzonder kiesbureau bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken een stembiljet naar jouw adres in het buitenland.

Je brengt jouw stem uit op het stembiljet. De uitgebrachte stem moet vervolgens ruim op tijd in een neutrale retouromslag worden teruggestuurd naar het bijzonder kiesbureau. Meer informatie lees je HIER.

Stemmen in Spanje

Als je als Nederlander of Belg staat ingeschreven bij de gemeente van jouw woonplaats in Spanje (empadronado) dan mag je als je ouder dan 18 jaar bent meestemmen bij de Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen.

Wil jij als buitenlander stemmen voor de Europese parlementsverkiezing in Spanje en dus ook op een Spaanse vertegenwoordiging, dan diende je dat voor 30 januari 2024 bij jouw Spaanse gemeente kenbaar te maken. Vanaf 13 mei worden de stembiljetten verstuurd in Spanje.

Op dit moment staan er volgens het Spaanse Statistiekenbureau (INE) 302.958 EU-bewoners voor de Europese verkiezingen. Volgens het INE staan er op de lijst voor de Europese verkiezingen 13.510 Nederlanders en 10.410 Belgen ingeschreven. Meer informatie lees je HIER.

Ga naar de inhoud