Het Europees Natura 2000 netwerk bestaat ook in Spanje 30 jaar

Het Europees Natura 2000 netwerk bestaat ook in Spanje 30 jaar
Beeld: Natura2000

Het Europees Natura 2000 netwerk bestaat ook in Spanje 30 jaar

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Op 21 mei wordt in Europa het 30-jarig bestaan van het Natura 2000 netwerk gevierd, iets wat ook alweer tien jaar gedaan wordt met de Europese Natura2000-dag. Het is dus dubbel feest wat betreft het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Natura 2000 werd opgericht in 1992 ter bescherming van gebieden (biotopen) en soorten (en hun habitats).

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze Natura 2000-gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit (soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. Duurzame bescherming van flora en fauna is daarom hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. 

Op 21 mei wordt al tien jaar de Europese Natura2000-dag gevierd. Op 21 mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd.

Red Natura 2000 (RN2000)

De Spaanse bijdrage aan Natura 2000 is zeer relevant, met ongeveer 22,93% van het grondgebied als ‘gebied van communautair belang’ (Lugar de importancia comunitaria – LIC) of 19,94% als ‘speciale beschermingszone voor vogels’ (Zona de especial protección para las aves – ZEPA). Spanje is een van de Europese Landen die het grootste aandeel heeft in het Natura 2000 netwerk. 

In totaal heeft Spanje 2.126 Natura 2000-gebieden (1.468 LIC en 658 ZEPA) met een totale beschermde oppervlakte van 222 duizend vierkante kilometer. ter vergelijking, Nederland heeft 162 gebieden (69% water) en België heeft 304 gebieden (240 in Wallonië, 61 in Vlaanderen en 3 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

natura2000
Beeld: Carlos Delgado / Wikimedia
Ga naar de inhoud