Nieuwe verkiezing kiescollege niet-ingezetenen voor de Nederlandse Eerste Kamer

Nieuwe verkiezing kiescollege niet-ingezetenen voor de Nederlandse Eerste Kamer
Beeld: Canva

Nieuwe verkiezing kiescollege niet-ingezetenen voor de Nederlandse Eerste Kamer

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Op 15 maart 2023 is er een nieuwe verkiezing voor kiezers buiten Nederland: de verkiezing van de leden van het ‘kiescollege voor niet-ingezetenen’ voor de Eerste Kamer. Deze verkiezing geeft de kiezer invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer. Tot nu toe konden kiezers buiten Nederland, zoals de Nederlandse inwoners in Spanje, alleen hun stem uitbrengen voor de leden van de Tweede Kamer en voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement. Om te kunnen stemmen moet je jezelf wel eerst voor 1 februari registreren via DEZE website.

In Nederland kiezen leden van de twaalf Provinciale Staten de Eerste Kamer. Omdat alleen inwoners van Nederlandse provincies mogen stemmen bij Provinciale Statenverkiezingen, hadden Nederlanders die in het buitenland wonen geen invloed op Eerste Kamerverkiezingen. Via het ‘kiescollege niet-ingezetenen’ hebben deze Nederlanders nu wel indirect invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Het ledenaantal van het kiescollege is gebaseerd op het aantal Nederlanders dat in het buitenland woont én zich als stemmer heeft geregistreerd. Het kiescollege heeft minimaal 9 en maximaal 55 leden. Het precieze aantal leden wordt bepaald via de methode uit artikel 5 van de Wet kiescollege niet-ingezetenen.

Registratie

Nederlanders die in het buitenland wonen, moeten zich specifiek vóór 1 februari 2023 registreren als stemmer voor het kiescollege niet-ingezetenen. De eenmalige registratie kan (online) bij de gemeente Den Haag. De stemdocumenten stuurt de gemeente Den Haag naar het opgegeven adres. Je kunt stemmen als je: buiten Nederland woont en niet bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente; de Nederlandse nationaliteit hebt; 18 jaar of ouder bent.

Ben je al geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Vul dan DIT wijzigingsformulier in en kies wat je wilt wijzigen bij: ’Aan welke verkiezing ik wil deelnemen’.

Ben je nog niet geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Vul dan DIT registratieformulier voor kiezers buiten Nederland in. Naast de kiescollegeverkiezing kun je in dit formulier ook aangeven dat je wilt stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen en de Europees Parlementsverkiezingen.

Als je klaar bent met het invullen van het formulier, onderteken je het en stuurt je jouw aanvraag met een kopie van een geldig Nederlands identiteitsdocument naar de gemeente. Dat kan via een persoonlijke uploadlink. Deze link ontvang je per e-mail na het invullen van het formulier; via e-mail naar: kbn.verkiezingen@denhaag.nl (stuur je aanvraag als bijlage mee, het liefst als pdf- of jpg-bestand); via post naar: Gemeente Den Haag, Verkiezingen KBN, Postbus 84008, 2508 AA Den Haag, Netherlands.

Nadat de gemeente je formulier heeft ontvangen, krijg je hiervan bericht. Je krijgt een bevestiging van ontvangst en een bevestiging van de registratie. Door het invullen en opsturen van je registratieformulier geef je toestemming aan de gemeente Den Haag om je gegevens te verwerken.

Lees meer informatie HIER en HIER.

Ga naar de inhoud