Search
menu
Search

Spanjaarden minder tevreden over openbare gezondheidszorg

Spanjaarden minder tevreden over openbare gezondheidszorg
Beeld: via canva.com

Spanjaarden minder tevreden over openbare gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een belangrijk onderdeel van de sociale zekerheid in elk land. Het biedt toegang tot medische diensten en zorgt voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking. In Spanje is de gezondheidszorg een van de pijlers van de sociale zekerheid, maar de afgelopen jaren is er een duidelijke afname te zien in de tevredenheid van de Spanjaarden over de kwaliteit van deze openbare dienstverlening.

Spanje heeft een uitgebreid systeem van sociale zekerheid dat wordt gefinancierd door belastingen en sociale bijdragen. Het omvat verschillende sociale voorzieningen, zoals pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag en gezondheidszorg. Het doel van dit systeem is om de sociale en economische rechten van de inwoners van Spanje te beschermen en hen te voorzien van een vangnet in geval van nood.

De gezondheidszorg is een van de belangrijkste pijlers van de sociale zekerheid in Spanje. Het nationale gezondheidszorgsysteem, bekend als ‘Sistema Nacional de Salud’ (SNS), biedt universele en “gratis” toegang tot gezondheidszorg voor alle burgers en legale inwoners. Het wordt gefinancierd door de centrale overheid, de regionale overheden en sociale bijdragen van werknemers en werkgevers, dus geheel gratis is het natuurlijk niet.

Het SNS bestaat uit een netwerk van openbare gezondheidscentra en ziekenhuizen, aangevuld met particuliere zorgaanbieders die gecontracteerd zijn door de overheid. De primaire zorg wordt geleverd door huisartsen en verpleegkundigen in gezondheidscentra, terwijl de gespecialiseerde zorg wordt geleverd in ziekenhuizen. Het systeem heeft ook een uitgebreid programma voor preventieve zorg, waaronder vaccinaties en gezondheidsvoorlichting.

Gezondheidszorg in Spanje

De gezondheidszorg in Spanje staat (of stond) bekend als een van de beste ter wereld. Het land heeft een hoog niveau van medische expertise en beschikt over moderne faciliteiten en technologieën. Bovendien is het SNS gerangschikt als een van de efficiëntste en toegankelijke gezondheidszorgsystemen in Europa.

Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had Spanje in 2019 een levensverwachting van 83 jaar, wat hoger is dan het gemiddelde in de Europese Unie. Ook de kindersterfte en moedersterfte zijn lager dan het EU-gemiddelde. Deze cijfers zijn een indicatie van de hoge kwaliteit van de gezondheidszorg in Spanje.

Tevredenheid

Ondanks de goede reputatie van de gezondheidszorg in Spanje, is er de afgelopen jaren een duidelijke afname te zien in de tevredenheid van de Spanjaarden. Dit blijkt uit de recente enquête van het Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) over de kwaliteit van de openbare diensten. In deze enquête werd aan de burgers gevraagd naar hun mening over verschillende aspecten van de gezondheidszorg.

Uit de resultaten blijkt dat de tevredenheid van de burgers over de gezondheidszorg in Spanje is afgenomen. In 2018 was nog 60% van de burgers zeer tevreden of vrij tevreden over de gezondheidszorg, maar in 2021 is dit gedaald tot 48%. Deze afname is vooral opvallend als we kijken naar de cijfers van tien jaar eerder toen in 2011 nog 70% van de burgers zeer tevreden was over de gezondheidszorg.

Factoren afname tevredenheid

Er zijn verschillende factoren die hebben bijgedragen aan de afname van de tevredenheid van de burgers over de gezondheidszorg in Spanje. Een belangrijke factor is de bezuinigingen op de gezondheidszorg tijdens de economische crisis van 2008. Om de begrotingstekorten terug te dringen, heeft de Spaanse regering flink gesneden in de gezondheidszorguitgaven. Dit heeft geleid tot een vermindering van de middelen en een verslechtering van de kwaliteit van de dienstverlening.

Een andere factor is de vergrijzing van de bevolking. Spanje heeft een van de oudste bevolkingen ter wereld en dit legt een grote druk op het gezondheidszorgsysteem. De vraag naar gezondheidszorg neemt toe, terwijl er tegelijkertijd een tekort is aan zorgpersoneel en middelen om aan deze vraag te voldoen.

Impact van de pandemie

De afname van de tevredenheid over de gezondheidszorg in Spanje is ook deels te wijten aan de impact van de recente pandemie. Spanje was een van de zwaarst getroffen landen in Europa en de gezondheidszorg stond onder enorme druk. Er waren tekorten aan medisch personeel, beschermingsmiddelen en intensive care bedden. Dit heeft geleid tot lange wachttijden en een vermindering van de kwaliteit van de zorg.

Bovendien heeft de pandemie ook geleid tot een toename van de bureaucratie en administratieve rompslomp in de gezondheidszorg. Dit heeft de efficiëntie van het systeem verminderd en heeft bijgedragen aan de ontevredenheid van de burgers.

Maatregelen ter verbetering

Om de gezondheidszorg in Spanje te verbeteren en de tevredenheid van de burgers te herstellen, zijn er verschillende maatregelen voorgesteld door de overheid en andere belanghebbenden. Een van de belangrijkste maatregelen is het verhogen van de investeringen in de gezondheidszorg. De regering heeft aangekondigd dat er meer middelen zullen worden vrijgemaakt voor de gezondheidszorg, met name voor de eerstelijnszorg en de preventieve zorg.

Daarnaast zijn er plannen om het aantal zorgpersoneel te verhogen en de werkomstandigheden te verbeteren. Dit zou moeten leiden tot een betere kwaliteit van de zorg en kortere wachttijden voor patiënten.

Een andere maatregel is het bevorderen van digitalisering in de gezondheidszorg. Dit zou de efficiëntie kunnen verbeteren en de administratieve lasten kunnen verminderen. Ook wordt er geïnvesteerd in nieuwe technologieën, zoals telemedicine, om de toegang tot zorg te vergroten en de druk op het systeem te verlichten.

Ga naar de inhoud