Februari is de maand van onheil voor Spaanse hazewindhond

Oeps ... foto ontbreekt!

Februari is de maand van onheil voor Spaanse hazewindhond

Dit artikel is 5 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Jaarlijks worden er zo’n 50.000 hazewindhonden in Spanje gedumpt en/of gedood in februari wat samenvalt met het einde van het jachtseizoen. De Spaanse galgo is één van de meest mishandelde honden rassen in Europa. Deze windhonden spelen al eeuwenlang een cruciale rol in veel plattelandsgemeenschappen in Spanje waar bijna iedereen jager was en nog steeds is.

Ondertussen groeit in de steden in Spanje het verzet tegen deze massale mishandeling van honden. Deze misstanden spelen zich af in Europa, maar niemand is nog bereid dit probleem aan te pakken. De Nederlandse stichting DutchGalgoLobby pleit voor actie vanuit de Spaanse autoriteiten en ook vanuit de Europese Unie.

Jacht in Spanje

In Spanje is de jacht een zeer lucratieve sector, met een totaalomzet van 6,4 miljard euro in 2018. 180.000 mensen zijn werkzaam in de jachtsector. 190.000 jagers en 120.000 hazewindhonden staan geregistreerd voor de activiteit jagen met hazewindhonden. Gemiddeld heeft een jager 6 tot 20 galgo’s. Het werkelijke aantal honden ligt hoger, omdat niet alle jagers hun honden registreren.

De Spaanse regering doet weinig om de misstanden in de jachtsector aan te pakken. Sterker nog, de conservatieve partij Partido Popular (PP) werkt aan een plan om de jacht beter te beschermen en heeft hierbij om steun gevraagd van diverse partijen, onder meer de extreemrechtse partij VOX, een groot voorstander van de jacht.

Een argument hiervoor is het tegengaan van de ontvolking van rurale gebieden in Spanje. De kans is groot dat de misstanden die voortvloeien uit de jachtsector voorlopig niet aangepakt worden. Verder is het dan wel verboden om jachthonden te mishandelen of te doden, maar dit verbod wordt niet gehandhaafd.

De Spaanse galgo

De hazewindhonden zijn onderhevig aan zware trainingen en leven onder erbarmelijke omstandigheden. Als het jachtseizoen voorbij is en ze niet langer ‘dienen’, worden ze afgedankt als een wegwerpartikel. Soms worden ze gedood, voorafgegaan door een lange lijdensweg door ze op te hangen of in een put te gooien.

Opvangcentra proberen zoveel mogelijk dieren te redden, maar ze krijgen geen enkele hulp van de overheid. Het lot van de Spaanse galgo ligt volledig in handen van burgers die zelf tot actie komen. De bewustwording in het land groeit sterk dankzij aandacht voor dit probleem in de Spaanse media en de social media.

Europees probleem

Veel Spaanse galgo’s worden in landen zoals Nederland, België, Duitsland geadopteerd. Het redden van honden is echter niet de oplossing. De oorzaak van het probleem moet worden weggenomen. Stichting DutchGalgoLobby is van mening dat als Spanje geen maatregelen treft, de Europese Unie dit moet afdwingen. Het gaat hier om 50.000 honden die jaarlijks in Europa in de steek gelaten en/of mishandeld worden door jagers.

Vanuit Europa wordt het oplossen van het probleem verhinderd door het Verdrag van Lissabon, waarin een uitzondering is opgenomen voor culturele tradities, regionaal erfgoed en godsdienstige riten. Tradities zoals het stierenvechten worden niet aangepakt door de EU. Ondertussen wordt de traditionele jacht met galgo’s in andere Europese landen als een vorm van stropen beschouwd.

Vorige week nog werd een massagraf in Extremadura gevonden met minstens 6 dode galgo’s. De opvangcentra in Spanje barsten momenteel uit hun voegen. Burgers en organisaties in Europa proberen op eigen kracht iets te doen voor de geredde honden. Het wordt tijd dat verdragen en wetten deze honden gaan beschermen, in plaats van de mensen die onder het mom van cultuur en tradities verantwoordelijk zijn voor deze misstanden.

Persbericht Stichting DutchGalgoLobby

Ga naar de inhoud