Straatkatten versus vogels: de stille oorlog van de Spaanse steden

Straatkatten versus vogels: de stille oorlog van de Spaanse steden
Beeld: Canva

Straatkatten versus vogels: de stille oorlog van de Spaanse steden

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Ook in Spanje zijn de straatkatten talrijk in de grote steden. Een grootschalig onderzoek brengt aan het licht dat zij verantwoordelijk zijn voor een stille oorlog. Elk jaar doden zij heel wat vogels, waardoor een aantal stedelijke populaties het knap moeilijk krijgen.

Alle steden hebben een populatie straatkatten. Alleen al in Madrid zijn er bijvoorbeeld 1.171 officieel geteld (wat er waarschijnlijk veel meer zijn). Het gaat om populaties die door de mens geholpen worden om te overleven. Leuk, dat wel, maar de katten hebben wel een erg negatieve invloed op heel wat vogelsoorten.

Een team van het Museum voor Natuurwetenschappen van Madrid heeft de invloed van straatkatten op verschillende vogelsoorten in kaart gebracht. De wetenschappers bestudeerden de afstand waarop een mens een vogel kan naderen voor die wegvliegt. Dat geeft namelijk aan hoeveel angst er bij de verschillende soorten heerst. “Als de vluchtafstand kort is, betekent het dat de soort minder blootgesteld is aan de bedreiging van roofdieren en dat het voor hen eenvoudig is eten te vinden en zich voort te planten”. In totaal werd de vluchtafstand van 694 vogels geregistreerd van 34 verschillende soorten.

Uit de gegevens bleek dat in zones met veel straatkatten de vluchtafstand 10% hoger lag, en dat de vogels zich bovendien 33% hoger bevonden dan in een gebied zonder straatkatten. Normaal gezien is het voordeel van de stad voor vogels dat er weinig tot geen roofdieren zijn. De straatkatten neutraliseren dat voordeel en hebben zelfs een negatieve invloed op de populaties. 

Het probleem ligt bij het feit dat de straatkatten door de mens worden geholpen, bijvoorbeeld doordat we ze extra voeding geven. Dat zorgt er voor dat de populatie het goed doet en andere soorten in het nadeel komen te staan. Het ingrijpen van de mens brengt zo ook in de stedelijke dierenwereld onzichtbare problemen met zich mee.

Ga naar de inhoud