Kun je als buitenlander Spanje uitgezet worden en hoe gebeurt dat?

Kun je als buitenlander Spanje uitgezet worden en hoe gebeurt dat?
Beeld: Canva

Kun je als buitenlander Spanje uitgezet worden en hoe gebeurt dat?

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Het uitzetten van een buitenlandse persoon die een misdrijf begaat in Spanje, is afhankelijk van diverse factoren, waaronder de ernst van het misdrijf en de wettelijke situatie van de persoon. Hieronder zullen we uitleggen in welke gevallen uitzetting uit het land mogelijk is. Wanneer een buitenlander een misdrijf pleegt in Spanje, is hij of zij gebonden aan de geldende wetgeving en regelgeving van het land waar hij of zij verblijft. Er zijn verschillende maatregelen die genomen kunnen worden, afhankelijk van het type misdrijf en de wettelijke status van de persoon, die we hieronder zullen bespreken.

Het is belangrijk om op te merken dat niet bij elk misdrijf tot uitzetting zal worden overgegaan. Bijvoorbeeld, als een buitenlander een klein misdrijf begaat, kan hij een boete krijgen, veroordeeld worden tot taakstraffen of zelfs gevangenisstraf krijgen zonder uit het land te worden gezet. Uitzetting kan alleen worden toegepast in ernstige gevallen die als gevaarlijk worden beschouwd vanwege hun ernstige invloed op de samenleving. In dergelijke gevallen kan uitzetting worden toegepast nadat de straf voor het misdrijf is uitgezeten.

In Spanje wordt de uitzetting van een ‘persona extranjera’ die een misdrijf (delito) heeft begaan, geregeld door de Wet 4/2000 van 11 januari betreffende de rechten en vrijheden van buitenlanders in Spanje en hun sociale integratie. Deze wet stelt de regels en procedures vast voor uitzetting en beschermt ook de rechten en vrijheden van buitenlanders in Spanje. Uitzetting wordt gezien als een strafmaatregel die wordt toegepast wanneer er een misdrijf is begaan en het noodzakelijk wordt geacht om de openbare orde en nationale veiligheid te handhaven.

Hoe is het proces?

Het proces van uitzetting begint met een administratief besluit dat kan worden genomen door de Policía Nacional, de Guardia Civil, de gerechtelijke autoriteiten of het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit besluit moet worden medegedeeld aan de buitenlandse persoon, waarbij hij of zij op de hoogte moet worden gesteld van zijn of haar rechten en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de beslissing.

Als de buitenlandse persoon bezwaar maakt, wordt er een gerechtelijke procedure gestart om te beslissen of uitzetting moet worden toegepast. Tijdens dit proces heeft de buitenlander recht op juridische verdediging en het indienen van bewijs in zijn of haar voordeel. Als uitzetting wordt bepaald, heeft de buitenlander 15 dagen de tijd om het land te verlaten. Als dit niet gebeurt, kan hij of zij worden gedwongen om te vertrekken, met inbegrip van detentie of zelfs deportatie.

Het is belangrijk om de gevolgen te begrijpen die uitzetting uit een land kan hebben, zowel voor de persoon die het misdrijf heeft begaan als voor zijn of haar familie. Naast de gedwongen scheiding kunnen er gevolgen zijn voor werk, huisvesting of toegang tot openbare diensten in Spanje. In feite kan een dergelijke uitzetting leiden tot een verbod op toegang tot het Spaanse grondgebied gedurende een bepaalde periode. De duur van het verbod varieert afhankelijk van de ernst van het misdrijf en andere factoren, zoals de duur van het verblijf van de buitenlander in Spanje.

Hoe lang geldt het verbod?

Artikel 58 van de Wet 4/2000 beschrijft de gevolgen van uitzetting en terugkeer: “Na uitzetting is toegang tot het Spaanse grondgebied verboden. De duur van het verbod wordt bepaald op basis van de omstandigheden van elke zaak en de geldigheid ervan mag niet langer zijn dan vijf jaar. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de buitenlander een ernstige bedreiging vormt voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de nationale veiligheid of de volksgezondheid, kan een verbod van maximaal tien jaar worden opgelegd”.

Ga naar de inhoud