De comeback van de Iberische lynx in Spanje

De comeback van de Iberische lynx in Spanje
Beeld: via canva.com

De comeback van de Iberische lynx in Spanje

In de afgelopen jaren heeft de Iberische lynx, een van de meest bedreigde katachtigen ter wereld, een opmerkelijke comeback gemaakt. Volgens de nieuwste telling, gepubliceerd door het Spaanse ministerie van Ecologische Transitie, is het aantal lynxen in Spanje en Portugal gestegen tot meer dan 2000 exemplaren. Dit is een historisch hoogtepunt sinds de soort aan de rand van uitsterven stond.

De populatie van de Iberische lynx is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. In 2002 telde men slechts 94 exemplaren, waardoor de lynx werd beschouwd als de meest bedreigde katachtige ter wereld. Sindsdien is de populatie exponentieel toegenomen, met een bijzonder sterke groei in de afgelopen drie jaar. Tussen 2020 en 2023 is het aantal lynxen bijna verdubbeld, van 1111 naar 2021 exemplaren, onderverdeeld in 1299 volwassenen en 722 pups.

Deze spectaculaire groei is het resultaat van jarenlange inspanningen op het gebied van natuurbehoud. Verschillende organisaties, overheden en particuliere partijen hebben samengewerkt om de leefomstandigheden van de lynx te verbeteren en de populatie weer op te bouwen. Habitatbeheer, bescherming tegen stroperij, en herintroductie hebben een cruciale rol gespeeld in dit succesverhaal.

Hoewel de groei van de populatie bemoedigend is, is er nog een lange weg te gaan voordat de Iberische lynx volledig uit de gevarenzone is. De experts stellen dat een populatie van minimaal 3500 dieren nodig is om de soort als “veilig” te kunnen beschouwen. Daarom blijft het noodzakelijk om de inspanningen voort te zetten en nieuwe leefgebieden voor de lynx te ontwikkelen, zodat de soort zich verder kan uitbreiden over het Iberisch schiereiland (Spanje en Portugal).

Een van de belangrijkste doelen voor de toekomst is het creëren van nieuwe populaties van de Iberische lynx. Momenteel zijn er vier autonome regio’s in Spanje waar de lynx een stabiele populatie heeft: Andalusië, Castilla-La Mancha, Extremadura en de regio Murcia. Volgens de experts moeten nu ook andere regio’s worden onderzocht en ontwikkeld als potentiële leefgebieden voor de lynx.

In de autonome regio Castilië en León worden momenteel gebieden voorbereid om nieuwe lynx-populaties te vestigen. De experts identificeren de provincies Zamora en Palencia als veelbelovende locaties voor toekomstige uitbreiding van het leefgebied van de lynx. Naast Castilië en León wordt ook de autonome regio Aragón in het noordoosten van Spanje genoemd als een potentieel nieuw leefgebied voor de Iberische lynx.

Ga naar de inhoud