Man met nieuwe relatie na de dood van zijn vrouw verliest haar erfenis

Man met nieuwe relatie na de dood van zijn vrouw verliest haar erfenis
Beeld: Freepik

Man met nieuwe relatie na de dood van zijn vrouw verliest haar erfenis

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

LA CORUÑA – Volgens het gerechtshof van La Coruña verliest een Spaanse man de erfenis van zijn overleden vrouw jaren na haar dood. Het hof verklaarde dat de man niet aan alle voorwaarden van het testament voldaan had. Het testament werd opgesteld in 1975, maar liefst twintig jaar voor haar dood in 1996.

Volgens dat testament was het de man verboden opnieuw in het huwelijksbootje te stappen. Strikt gezien respecteerde hij de wens van zijn vrouw, maar wel had de man al enkele jaren een stabiele relatie met een andere vrouw.

De broer van de overleden echtgenote trok naar de rechtbank, waar de rechter uiteindelijk verklaarde dat de man aan testamentbreuk had gedaan.

De relatie van de weduwnaar was namelijk al geheimelijk begonnen in de jaren ’80, en duurde voort tot de dood van de tweede vrouw in 2016.

Het dossier toont aan dat het een affectieve relatie betrof, die gedurende jaren stabiel bleef. De rechter herinnerde de jury er aan dat de weduwnaar en zijn tweede vrouw gedurende bijna dertig jaar samen in hetzelfde huis woonden. Bovendien werd de weduwnaar zowel op de grafsteen als op het doodsbericht van de tweede vrouw als echtgenoot aangeduid.

Volgens de rechter kon een relatie van dergelijke aard dan ook worden gelijkgesteld aan een huwelijk.

De weduwnaar verdedigde zich met de verklaring dat hij en de tweede vrouw in werkelijkheid neef en nicht waren. Wat voor de buitenwereld een relatie leek, zou slechts schijn zijn geweest. Volgens de man was de vrouw in kwestie ziek en stond hij alleen in voor haar verzorging. Dat verklaarde hun dichte, doch niet amoureuze relatie.

Na de uitspraak blijft de weduwnaar enkel achter met het vruchtgebruik van wat aan zijn weduwe toebehoorde. De verkoop van de onroerende of roerende goederen is hem verboden. De uitspraak is voorlopig nog niet finaal, maar kan nog steeds worden aangevochten in hoger beroep. Tot nader order gaat de erfenis naar de broers van de overleden vrouw.

Het koppelen van een erfenis aan een verbod op hertrouwen is bijna nooit legaal in Spanje. Het is enkel legaal als het wordt opgelegd door de overleden echtgenoot of echtgenote, zoals hier het geval was.

Volgens het Spaanse wetboek kan een testament bijna gelijk welke voorwaarde opleggen aan een erfgenaam. Zo kan men bijvoorbeeld vragen een persoon of een huisdier te verzorgen. Het enige wat niet mogelijk is zijn zaken die compleet tegengesteld zijn ‘aan de wet of aan de goede zeden’.

Ga naar de inhoud