Dit is wat de Spaanse gepensioneerden aan vakantiegeld ontvangen dit jaar

Dit is wat de Spaanse gepensioneerden aan vakantiegeld ontvangen dit jaar
Beeld: via canva.com

Dit is wat de Spaanse gepensioneerden aan vakantiegeld ontvangen dit jaar

Dit artikel is 10 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Het zomerseizoen staat op het punt te beginnen, wat doorgaans een verhoging van de uitgaven betekent voor veel inwoners van Spanje. Dat geldt ook voor de ruim 9 miljoen gepensioneerden die in juni een speciale betaling ontvangen van de Spaanse Sociale Zekerheid. Met de door de overheid goedgekeurde stijging van 8,5% voor bijdragende (contributivas) pensioenen en 15% voor niet-bijdragende (no contributivas) pensioenen, vragen velen zich waarschijnlijk af of dit een impact zal hebben op hun pensioenbedragen. Het goede nieuws is dat er deze zomer een lichte extra verhoging voor de ‘paguilla’.

Het klopt dat er 10,02 miljoen mensen met pensioen zijn in Spanje, echter ontvangen iets meer dan 9 miljoen daarvan de extra zomer- (juni) en kerstbonus (november). De reden hiervoor is dat niet alle uitkeringen van de sociale zekerheid in aanmerking komen voor deze bonus. Bijvoorbeeld, in het geval van pensioenen voor blijvende invaliditeit als gevolg van een werkgerelateerd ongeval of beroepsziekte, wordt het jaarlijkse bedrag in 12 betalingen gedaan, niet in 14.

Aangezien de bijdragende en niet-bijdragende pensioenen vanaf 1 januari 2023 een door de Spaanse regering goedgekeurde stijging van respectievelijk 8,5% en 15% hebben gekregen, zal dit ook weerspiegeld worden in de extra zomeruitkering. Hierdoor zal het bedrag van de extra betalingen gelijk zijn aan het maandelijkse bedrag, wat betekent dat het totale bedrag zal verdubbelen. Dus, als het gemiddelde pensioen 1.367 euro is, zullen de begunstigden een totaalbedrag van 2.734 euro op hun bankrekeningen zien. Daarentegen zullen degenen die het maximale pensioen van 3.059 euro bruto per maand ontvangen, een totaal van 6.118 euro krijgen.

Degenen die hun pensioen hebben stopgezet of niet een volledige zesmaandelijkse periode (van december tot mei) hebben opgebouwd, zullen een proportioneel deel ontvangen: een zesde per betaalde maand. Als voorbeeld, als je gedurende drie maanden een pensioen van 1.500 euro hebt ontvangen, zal er een extra bedrag van 750 euro bij komen, wat neerkomt op een totaal van 2.250 euro.

Elke maand, tussen de 1e en 4e dag, is de Sociale Zekerheid verplicht om zowel de reguliere pensioenuitkering als de extra betaling te verrichten, en wel op de eerste werkdag of uiterlijk op de vierde kalenderdag. Gepensioneerden ontvangen dus hun extra zomeruitkering begin juli. Elke bank bepaalt de specifieke uitbetalingsdatum, maar de meeste banken verrichten de betaling tussen de 22e en 26e van elke maand, vaak op de 25e. Toch maken sommige banken het geld een paar dagen eerder over. Aangezien 25 juni 2023 op een zondag valt, zullen velen waarschijnlijk de betaling vervroegen naar vrijdag de 23e of uitstellen naar maandag de 26e.

Ga naar de inhoud