skip to Main Content
Spaanse regering wil berekening van pensioenen veranderen

Spaanse regering wil berekening van pensioenen veranderen

LET OP: Dit artikel is meer dan 6 maanden geleden geplaatst.

MADRID – Er zijn plannen bij de Partido Popular (PP) om de huidige manier van het uitrekenen van de hoogte van de pensioenen te veranderen. Volgens de conservatieve politieke partij en de minister van werkgelegenheid Fátima Báñez is de nieuwe manier van berekenen gunstig voor die werknemers die aan het begin van hun loopbaan of halverwege meer verdienen dan op het einde van hun beroepsleven.

De PP heeft voorgesteld om alle arbeiders die met pensioen gaan op vrijwillige basis de berekening van de hoogte van de te betalen pensioenen te laten afhangen van de hele periode dat iemand gewerkt heeft. De nieuwe regeling is bijvoorbeeld gunstig voor diegene die vanwege de economische crisis hun salaris zagen dalen maar echter weer nadelig voor die personen die op het einde van een loopbaan een hoger loon hadden dan halverwege of aan het begin. Daarom spreekt de Spaanse regering van een vrijwillige deelname waarbij eenieder zelf kan bepalen wat voor hem/haar het beste is.

Huidige situatie

In de pensioenhervorming van 2013 tijdens het zogenaamde “Pacto de Toledo” was opgenomen dat er een geleidelijke verlenging van de periode van berekening zou komen van 15 naar 25 jaar. Dit houdt in dat tegen het einde van 2018 het pensioen berekend wordt op basis van de premiegrondslag van de 21 jaar voorafgaand aan de maand van pensionering. Tegen het jaar 2022 zal die periode 25 jaar bedragen.

In diezelfde hervorming van 2013 werd ook bepaald dat oudere werknemers die voortijdig uit de arbeidsmarkt stappen of worden gezet, waaronder ook zelfstandige ondernemers, vanaf 1 januari 2017 kunnen kiezen om een periode van de laatste 25 jaar toe te passen voor de berekening van de hoogte van het pensioen.

Hervorming

De hervorming die de Spaanse regering nu voorstelt is dat de Spanjaarden die met pensioen gaan de 25 beste jaren van hun beroepsleven kunnen kiezen en dat aan de hand daarvan de hoogte van het pensioen uit wordt gerekend. Deze manier van uitrekenen geldt voor alle Spanjaarden en in Spanje wonende personen die via de Sociale Zekerheid premies afdragen mits men tot het laatst blijft werken. Daarmee wil men voorkomen dat ouderen met vervroegd pensioen gaan en dus zo laat mogelijk stoppen met werken.

2017

Het afgelopen jaar is afgesloten met 19.455.384 mensen die werken en ingeschreven staan bij de Sociale Zekerheid in Spanje. Daarnaast heeft Spanje 8.705.707 pensionistas ofwel gepensioneerden waardoor er op dit moment 2,23 werkers nodig zijn om de kosten van elke gepensioneerde te betalen.

Personen die tenminste 36 jaar en 6 maanden hebben gewerkt kunnen in 2018 met 65 jaar en 6 maanden met pensioen gaan om zo 100% uitkering te ontvangen. Diegene die meer dan 36 jaar en 6 maanden gewerkt hebben kunnen al met 65 jaar met pensioen gaan en 100% uitkering verwachten.

Redactie

Geschreven door Remco Stoffer in opdracht van SpanjeSites.nl. Overnemen van de hele tekst of delen daarvan is zonder toestemming niet toegestaan. Trakteer de redactie op een cortado (koffie) via PayPal of via iDEAL etc., altijd lekker tijdens het schrijven van het actuele nieuws.

Dit bericht heeft 4 reacties
  1. Ik ben ook benieuwd naar het antwoord wanneer je met pensioen kunt. Ben bang dat ik het niet ga redden. Ben op mijn 49e in 2013 in Spanje gaan werken.

  2. Hans: Dezelfde vraag heb ik al gesteld een jaar of 3 geleden, echter niemand kan daar antwoord op geven klaarblijkelijk want het systeem is zo ondoorzichtig als het ruitje van een kolenkachel.

    1. 50 procent pensioen bij 15 jaar deelname heb ik begrepen. Weet niet of dat nu ook verandert. Minder dan 15 jaar bijdragen is geen pensioen, maar hooguit ( een deel van) een minimale bijstand, zo is mij destijds uitgelegd.

  3. Ik begrijp het Spaanse staatspensioen nog steeds niet. Heeft een buitenlander die hier 10 of 20 jaar heeft gewoond en gewerkt (en bv. steeds autonomopremies heeft betaald in die periode) nu recht op (een deel van) het staatspensioen? En zo ja, welk percentage ontvangt men dan, en vanaf welke leeftijd? Is er iemand die mij dit kan vertellen?

Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen.

Back To Top
×Close search
Zoeken