Sinds 1 oktober 2017 zijn er 4.558 bedrijven op papier met hun sociale zetel uit Catalonië vertrokken

Oeps ... foto ontbreekt!

Sinds 1 oktober 2017 zijn er 4.558 bedrijven op papier met hun sociale zetel uit Catalonië vertrokken

Dit artikel is 6 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

BARCELONA – Volgens de periodieke gegevens van het Colegio de Registradores, de onafhankelijke instantie waar alle bedrijven in Spanje ingeschreven staan, zijn er gedurende het eerste trimester van dit jaar nog steeds 1.350 bedrijven “op papier” dat wil zeggen met hun sociale zetel uit de autonome deelstaat Catalonië vertrokken. Op zich heeft dit geen effect op dit moment voor de fysieke aanwezigheid van bedrijven en voor de belastinginkomsten in Catalonië.

Tussen 1 oktober en 31 december 2017 zijn er uit Catalonië 3.208 bedrijven vertrokken met hun sociale zetel (sede social). Dit is slechts een administratieve handeling en heeft in principe geen enkel effect op de activiteiten en de elke dag bezigheden van een bedrijf (sociedad). De bedrijven die “op papier” zijn vertrokken zijn in de meeste gevallen (er zijn ook bedrijven die echt weg zijn gegaan amar dat gebeurd in heel Spanje) fysiek nog aanwezig in Catalonië en hebben ook vaak niet de intentie om de regio te verlaten.

Met de cijfers van 2017 wat dus 3.208 bedrijven waren die hun sociale zetel buiten Catalonië plaatsten, en de bedrijven die dat gedurende het eerste trimester (januari, februari en maart) van dit jaar deden wat 1.350 bedrijven waren, komt het totaal bedrijven die hun sociale zetels verplaatst hebben op 4.558 bedrijven, aldus de krant Expansion.

In de Estadística Mercantil del Colegio de Registradores staat dat gedurende het eerste trimester uit de Comunidad de Madrid 313 bedrijven vertrokken en over de hele periode (tussen 1 oktober 2017 en 31 maart 2018) was dat aantal 2.349 bedrijven, ongeveer de helft van de bedrijven die op papier vertrokken uit Catalonië.

Negatief saldo

In Catalonië is een zogenaamd negatief saldo van 1.254 bedrijven want gedurende het eerste trimester gingen er meer bedrijven weg met hun sociale zetel dan dat er bijkwamen in Catalonië. In de Comunidad de Madrid was dat saldo positief want er kwamen 771 bedrijven meer bij dan wat er vertrokken. In alle andere autonome deelstaten in Spanje zijn de cijfers ongeveer gelijk gebleven en is er een goede balans tussen bedrijven die met hun sociale zetel weggaan en die komen.

Financiële impact

De financiële impact van deze verplaatsing van sociale zetel is niet te merken in Catalonië aangezien de belastingen die betaald moeten worden door de centrale belastingdienst worden geïnd. Het gaat om een potentieel bedrag van 815 miljoen euro aan vennootschapsbelasting (impuestos de sociedades) over 2017 wat 18% minder is dan het jaar daarvoor wat in contrast staat met de vennootschapsbelasting in de rest van Spanje waar een groei van 6,8% is geweest het afgelopen jaar. Deze verplaatsing van de sociale zetel en het gemis van belastinginkomsten zou alleen van invloed zijn op de Catalaanse regionale staatskas als Catalonië een eigen Republiek zou zijn geweest en zelf deze belastingen int.

Sociale zetel, wat is dat

Er werd (en wordt) veel geschreven over “het vertrek” van bedrijven uit Catalonië wat in feite niet zo is. De bedrijven zijn (in de meeste gevallen) fysiek gewoon nog aanwezig in Catalonië het enige wat de meeste bedrijven verplaatsen is hun “sede social” ofwel de sociale zetel. Het gaat in feite om een soort van postadres van bedrijven waardoor men weet waar deze bedrijven administratief en soms fiscaal te vinden zijn. Deze zogenaamde verhuizing dient wel aan enkele voorwaarden te voldoen zoals dat er daadwerkelijk ergens een kantoor moet zijn en in sommige gevallen zoals grote bedrijven en banken ook enkele personeelsleden.

Economisch of financieel verandert er niet zo heel veel en dient een bedrijf gewoon haar “impuestos de sociedades” en IVA (BTW) aan de Spaanse belastingdienst te betalen (behalve in Baskenland en Navarra). Ook de lokale belastingen blijven hetzelfde want de fysieke bedrijven blijven in praktisch alle gevallen gewoon op dezelfde plaats.

Dan wordt er ook nog gesproken over “sede fiscal” de fiscale zetel waarbij aangegeven wordt waar de belastingen betaald worden, dat wil zeggen in Catalonië of in een andere plaats in Spanje. Dit is echter een grijs gebied waar we verder niet op ingaan om het niet te ingewikkeld te maken.

Ga naar de inhoud