Het Spaanse woord of zin van de dag (144)

123rf
Beeld: 123rf

Het Spaanse woord of zin van de dag (144)

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Veel lezers spreken, schrijven en begrijpen het Spaans waarschijnlijk al maar er zullen ongetwijfeld ook veel lezers zijn die de Spaanse taal nog niet zo goed of helemaal niet onder de knie hebben. Daarom behandelen we in samenwerking met Supergoed Spaans Leren elke dag een Spaans woord, gezegde of zin en geven daarbij de juiste uitspraak. Doe je ook mee!

Deze ‘palabras españolas’ ofwel Spaanse woorden zijn gebaseerd op het castellano (uitspraak: kastejano – castiliaans), het zogenaamde algemeen beschaafd Spaans. Het komt erg vaak voor dat een Spaans woord diverse betekenissen heeft of in andere hoedanigheid gebruikt kan worden. 

Jouw taalbegeleidster is Cintha van Marrewijk en zij leert iedereen snel en makkelijk Spaans via www.supergoedspaansleren.nl

Donderdag 19 november

El jueves 19 de noviembre 2020
uitspraak: el gwebes djecinwebe (slissende c) de nobjembre dosmielbeente

Herhaling is de sleutel tot succes. Omdat ik zie dat nog veel mensen het lastig vinden om muy of mucho te gebruiken. Hieronder de uitleg.

Muy y Mucho – MUY betekent: heel en gebruik je bij een bijvoeglijk naamwoord of een bijwoord. En MUCHO/a/os/as betekent heel/veel bij een zelfstandig naamwoord. En deze verandert in mannelijk/vrouwelijk of in meervoud

  • Soy muy torpe – uitspraak: soi moei torpe – Ik ben heel onhandig
  • Eres muy cariñoso/a – uitspraak: erres moei karinjoso/a – jij bent heel lief
  • Vivo muy lejos – uitspraak: biebo moei leggos – Ik woon heel ver weg
  • La casa es muy bonita – uitspraak: la kassa es moei bonieta – Het huis is heel mooi
  • No tengo mucho dinero – uitspraak: no tengo moetjo dinero – Ik heb niet veel geld
  • Aquí vive mucha gente – uitspraak akie biebe moetja gente – Hier wonen veel mensen.
  • Hace mucho calor – uitspraak: acce (slissende c) moetjo kaloor – Het is heel warm
  • Te quiero mucho – uitspraak: te kjerro moetjo – Ik houd heel veel van je
  • Muchas casas están vacias – uitspraak: moetjas kassas estaan bacias – Veel huizen zijn leeg
Ga naar de inhoud