Nieuwe Spaanse Wet voor Dierenwelzijn: mag je een rat die je huis binnendringt nog doden?

Nieuwe Spaanse Wet voor Dierenwelzijn: mag je een rat die je huis binnendringt nog doden?
Beeld: Canva

Nieuwe Spaanse Wet voor Dierenwelzijn: mag je een rat die je huis binnendringt nog doden?

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Volgend jaar treedt de nieuwe wet voor dierenwelzijn officieel in werking. De wet is al maanden het onderwerp van heel wat polemiek. Ook nu is nog lang niet voor iedereen alles duidelijk. De krant El Pais stelde de vraag of je legaal gezien bijvoorbeeld nog ratten mag doden als die je huis binnen dringen?

Volgend jaar komt er onder meer een hervorming van de strafwet die daders van dierenmishandeling strenger wil aanpakken. Die hervorming ligt nog steeds bij het parlement en is dus nog aan veranderingen onderhevig. Zo kwam er onder meer kritiek op de buitensporige straffen die alle gewervelde dieren moeten beschermen. Volgens het Consejo General del Poder Judicial (Algemene raad van wettelijke macht) kan een dergelijke bescherming leiden tot problemen in het leefmilieu of met de publieke gezondheid. 

Voor wie voortaan huisdieren mishandelt, waren aanvankelijk straffen van 12 tot 18 maanden voorzien. De maximale straf komt er wanneer men huisdieren doodt. Ook seksuele activiteiten met dieren worden strafbaar. Het parlement vraagt nu echter een verdubbeling van die straffen. Een aanvraag die er komt na lobbywerk van dierenrechtenorganisaties.

Momenteel werd het als verzwarende omstandigheid gezien als er wapens gebruikt worden, wanneer het dier een vitaal orgaan of zintuig wordt ontnomen of wanneer een minderjarige aanwezig is bij het misdrijf. Daar komen nu nog eens vijf verzwarende omstandigheden bij. Het feit dat de mishandelaar ook de eigenaar van het dier is, wanneer de misdaad met een winstoogmerk gebeurt, als het om een wraak op een partner of ex-partner gaat, als het misdrijf publiekelijk plaatsvindt en als er explosieven of vergif in het spel zijn.

Bovendien vallen alle gewervelde dieren onder die bescherming. Eerder doken jacht video’s op waarin everzwijnen of vossen werden gemarteld. Ook dergelijke praktijken zullen nu strafbaar zijn.

En dan de hamvraag. Mag je in Spanje dan nog wel een rat doden wanneer die je huis binnendringt? Ook ratten zullen inderdaad onder de bescherming van de wet vallen. Alleen maakt die een uitzondering wanneer de publieke gezondheid bedreigd wordt door een dier. In het geval je ratten in huis hebt, vormt dat inderdaad een bedreiging, en wordt dus een uitzondering gemaakt. Een rat zou je kind of hond kunnen bijten of ziektes in huis kunnen achterlaten. Bij justitie klinkt dat dergelijke gevallen redelijk zullen worden bekeken, met de gezondheidsbedreigingen als duidelijke maatstaf in het achterhoofd.

Ga naar de inhoud