Mijas schakelt pijl-en-boog schieters in om populatie everzwijnen onder controle te krijgen

Mijas schakelt pijl-en-boog schieters in om populatie everzwijnen onder controle te krijgen
Beeld: Decathlon / web

Mijas schakelt pijl-en-boog schieters in om populatie everzwijnen onder controle te krijgen

De gemeente Mijas heeft met spoed specialisten van de Andalusische Jagersfederatie ingehuurd om everzwijnen met pijl-en-boog te vangen. Deze maatregel is genomen vanwege de gevaren die de aanwezigheid van deze dieren in stedelijke gebieden met zich meebrengt, met name in speeltuinen en bij scholen. Volgens de gemeente is deze aanbesteding gebaseerd op aanbevelingen van zowel het College van Dierenartsen als de regionale overheid van Andalusië, die de actie heeft goedgekeurd.

Volgens de gemeente heeft een politieonderzoek gewezen werd op de gevaren in de nabijheid van de everzwijnen, zoals nabij scholen, in speeltuinen en bij bushaltes. De everzwijnen kwamen zelfs op de autoweg A-7, die tijdelijk gesloten moest worden om de veiligheid van de bestuurders te waarborgen.

De aanwezigheid van everzwijnen in stedelijke gebieden brengt tal van problemen en schade met zich mee. De dieren kunnen afval doorzoeken op zoek naar voedsel, wat leidt tot een onhygiënische situatie en een onaangename geur. Bovendien kunnen ze planten en bomen beschadigen, tuinen vernielen en zelfs gevaarlijk zijn voor mensen, vooral voor kinderen en ouderen. In Mijas zijn er verschillende gevallen geweest waarin everzwijnen mensen hebben aangevallen, wat heeft geleid tot verwondingen.

Volgens een studie van de Universiteit van Córdoba is de populatie everzwijnen in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dit komt door factoren zoals de beschikbaarheid van voedsel, het gebrek aan natuurlijke vijanden en het ontbreken van jachtbeheer. De studie concludeerde dat de toename van de populatie everzwijnen een ernstig probleem is dat de volksgezondheid en de veiligheid in gevaar brengt.

Om de populatie everzwijnen te beheersen, heeft de gemeente Mijas een aantal maatregelen genomen. Ten eerste is er een spoedcontract gesloten met de Andalusische Jagersfederatie om de dieren met pijl-en-boog te vangen. Deze methode is gekozen omdat deze als de meest effectieve en selectieve wordt beschouwd. Ten tweede heeft de gemeente een campagne gelanceerd om inwoners te informeren over de gevaren van het voeren van everzwijnen. Ten derde is er een overeenkomst gesloten met de regionale overheid van Andalusië om gezamenlijk een langetermijnstrategie te ontwikkelen voor het beheer van de populatie everzwijnen.

De maatregelen die door de gemeente Mijas zijn genomen, hebben al tot positieve resultaten geleid. Het aantal oproepen over everzwijnen is afgenomen en er zijn geen nieuwe gevallen van aanvallen op mensen gemeld. Ook is het aantal dieren dat door jagers is gevangen toegenomen. De gemeente zal de situatie blijven volgen en indien nodig extra maatregelen nemen om de populatie everzwijnen onder controle te houden.

Aan de Costa del Sol

Het probleem met everzwijnen is niet beperkt tot Mijas, maar treft de hele Costa del Sol. In verschillende andere gemeenten, zoals Marbella, Fuengirola en Torremolinos, zijn er ook gevallen van aanvallen op mensen en schade aan eigendommen gemeld. In Marbella zijn er zelfs plannen om een afrastering te bouwen om de everzwijnen uit de stedelijke gebieden te houden.

De regionale overheid van Andalusië is zich bewust van het probleem en heeft een actieplan opgesteld om de populatie everzwijnen te beheersen. Het actieplan omvat maatregelen zoals het verstrekken van financiële steun aan gemeenten voor het uitvoeren van vang- en afschrikkingsprogramma’s, het bevorderen van jachtbeheer en het uitvoeren van voorlichtingscampagnes.

Ga naar de inhoud