Europees burgerinitiatief om Europese hoofdsteden via hogesnelheidstrein met elkaar te verbinden

Europees burgerinitiatief om Europese hoofdsteden via hogesnelheidstrein met elkaar te verbinden
Beeld: Canva

Europees burgerinitiatief om Europese hoofdsteden via hogesnelheidstrein met elkaar te verbinden

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

De Europese Commissie (EC) heeft dinsdag besloten een Europees burgerinitiatief (EBI) “Alle Europese hoofdsteden en burgers verbinden door middel van een Hogesnelheidstrein-netwerk” te registreren. De organisatoren van het initiatief roepen de EC op een voorstel voor een rechtsgeldig besluit in te dienen om alle Europese hoofdsteden met elkaar te verbinden via hogesnelheidslijnen door de bestaande hogesnelheidstrein netwerken op elkaar aan te sluiten en hogesnelheidslijnen aan te leggen waar deze nog niet bestaan.

Het gaat slechts om een formeel besluit. Het loopt dus niet vooruit op het juridische en politieke besluit dat de EC uiteindelijk over dit initiatief zal nemen en ook niet op de eventuele stappen die de EC zal nemen als het initiatief genoeg steun krijgt. Aangezien het Europees burgerinitiatief voldoet aan de formele voorwaarden van de wetgeving, is de EC van mening dat het EBI juridisch ontvankelijk is. Ze heeft in dit stadium nog niet gekeken naar de inhoud van het Europees burgerinitiatief.

Volgens deze website is het initiatief uit België afkomstig, en er zijn meerdere personen bij betrokken. Maar waarom wil men een Europees HSL-netwerk? Omdat reizen met de trein duurzaam en veilig is; omdat hogesnelheidstreinen een comfortabel alternatief bieden voor middellange vluchten; omdat de treinen inclusief en toegankelijk zijn voor iedereen; omdat ze bijdragen aan regionale ontwikkeling en gelijkmatige economische groei in de EU en omdat Hogesnelheidslijnen leiden tot meer cohesie en laten niemand achter. HIER is de campagnewebsite te bekijken, die weer in Nederland is geregistreerd. 

Het huidige HSL netwerk in Europa is ruim 11.500 km. En het verbindt vooral steden in een beperkt aantal lidstaten, zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Veel oost- europese landen en relatief kleine landen zoals Nederland, Denemarken de oost-europese lidstaten en Portugal maken geen deel uit van het Europese HSL-netwerk. Om het contact tussen europeanen veilig en duurzaam mogelijk te maken is het belangrijk om de verschillende netwerken van de individuele lidstaten op elkaar aan te sluiten en het netwerk uit te breiden. Ook met het oog op het toenemend aantal reizigers is deze uitbreiding van het HSL-netwerk noodzakelijk. Hogesneldheidsverbindingen hebben aantoonbaar geleid tot een toename van welvaart en welzijn.

Europees initiatief

Sinds de invoering van de Europese burgerinitiatieven (EBI’s) op 1 april 2012 hebben burgers die een initiatief hebben opgestart, ongeveer 18 miljoen handtekeningen verzameld. De EC heeft 125 verzoeken ontvangen om een Europees burgerinitiatief in te stellen, waarvan er uiteindelijk 100 zijn geregistreerd.

Nu het initiatief deze week is geregistreerd, hebben de organisatoren zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van handtekeningen. Als een Europees burgerinitiatief binnen een jaar een miljoen steunbetuigingen uit ten minste zeven lidstaten verzamelt, moet de Europese Commissie reageren. Zij kan dan beslissen of zij ingaat op het verzoek. Zij moet haar besluit motiveren.

Ga naar de inhoud