Spanje krijgt een smartphone-app om huishoudelijke werkzaamheden te verdelen

Spanje krijgt een smartphone-app om huishoudelijke werkzaamheden te verdelen
Beeld: via canva.com

Spanje krijgt een smartphone-app om huishoudelijke werkzaamheden te verdelen

Dit artikel is 11 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

Binnenkort zal het ministerie van Gelijkheid van de Spaanse regering een applicatie lanceren die de verschillende huishoudelijke taken bijhoudt die door gezinsleden worden uitgevoerd. Het doel van deze applicatie is om inzicht te krijgen in de hoeveelheid tijd die vrouwen en mannen besteden aan huishoudelijk werk. Hiermee wil het ministerie bewustwording creëren over de ongelijkheid in de verdeling van huishoudelijke taken en streven naar meer gelijkheid binnen Spaanse gezinnen.

In de meeste huishoudens is de verdeling van huishoudelijke taken niet erg rechtvaardig. Traditioneel gezien was het de rol van de vrouw om thuis te blijven en zich bezig te houden met huishoudelijk werk en de zorg voor de kinderen, terwijl de man buitenshuis werkte. Tegenwoordig werken veel vrouwen echter ook buitenshuis en dragen ze nog steeds de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van het huis, koken en deelnemen aan ouderbijeenkomsten op school. Dit is een punt van zorg binnen het feminisme, en daarom heeft het ministerie van Gelijkheid aangekondigd dat er een applicatie zal worden ontwikkeld om dit probleem te monitoren, met als doel een meer evenwichtige verdeling van huishoudelijke taken te bevorderen.

Ángela Rodríguez, de staatssecretaris van Gelijkheid, benadrukte dat ze willen zorgen voor bewustwording over de noodzaak van een meer evenwichtige verdeling, omdat mannen volgens alle onderzoeken aanzienlijk minder tijd besteden aan huishoudelijke taken. Het platform zal in de zomer worden gelanceerd en het contract met het ontwikkelingsbedrijf Wairbut heeft 211.750 euro gekost.

Volgens de details in het contract met het softwarebedrijf zal het platform ’tijdsaldi’ genereren om de tijd te berekenen die elk gezinslid aan het huishouden besteedt. Daarnaast zal het wekelijkse en maandelijkse statistieken creëren die kunnen worden geraadpleegd om eventuele bestaande ongelijkheden bloot te leggen.

Hoewel de applicatie is ontwikkeld vanwege genderongelijkheid in man-vrouwrelaties, kan deze ook in andere situaties worden gebruikt. Er zijn gevallen waarin er ook ongelijkheid kan bestaan in de tijd die aan huishoudelijke taken wordt besteed en dit kan conflicten veroorzaken, zoals bij huisgenoten of partners van hetzelfde geslacht, en het is ook mogelijk om kinderen erbij te betrekken.

Ga naar de inhoud