De meeste Spanjaarden, Fransen en Portugezen zijn tegen stierengevechten

De meeste Spanjaarden, Fransen en Portugezen zijn tegen stierenvechten
Beeld: ai-beeld / redactie

De meeste Spanjaarden, Fransen en Portugezen zijn tegen stierengevechten

Tauromaquia, ook wel bekend als stierengevechten, is een oude Spaanse traditie die al lange tijd onderwerp van discussie is. Deze traditie omvat het doden van stieren door matadors in de arena en wordt door sommigen gezien als een kunstvorm en cultureel erfgoed. Aan de andere kant groeit de oppositie tegen deze praktijk, vanwege het dierenleed en de associatie met geweld, vooral als kinderen dit zien.

De recente enquête van AnimaNaturalis toont aan dat 65% van de deelnemers in Spanje, Frankrijk en Portugal het ermee eens is dat kinderen onder de 18 jaar de toegang tot stierengevechten zou moeten worden ontzegd. In 2018 heeft het VN-Comité voor de Rechten van het Kind Spanje aanbevolen om de deelname van minderjarigen aan deze evenementen te verbieden, waar jaarlijks tussen de 18.000 en 20.000 stieren worden gedood.

Als we naar onderstaande grafiek kijken, zien we dat 77% van de enquête deelnemers van mening is dat stieren onnodig en teveel lijden in de arena. Het verbluffende is dat 23% die mening dus niet heeft. 58% zegt dat stierengevechten verboden moeten worden, met in Frankrijk en Portugal een hoger aantal tegenstanders met 60% terwijl dit in Spanje 54% is.

Een ander controversieel aspect van de stierengevechten is de financiering met overheidsgeld. Volgens bronnen in de stierenvechtsector ontvangen fokkers van stieren voor stierengevechten jaarlijks ongeveer 200 miljoen euro aan Europese landbouwsubsidies via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), naast nationale en regionale subsidies die op verschillende manieren naar de stierengevechten gaan.

De enquête toont echter aan dat 67% van de deelnemers het niet eens is met het besteden van overheidsgeld aan het ondersteunen van stierengevechten. Dit weerspiegelt een groeiende publieke afkeuring van het gebruik van belastinggeld voor een omstreden traditie die door velen als wreed wordt beschouwd.

74% van de respondenten in de enquête geeft aan het volledig eens te zijn met de stelling dat de EU het dierenwelzijn binnen culturele tradities zou moeten beschermen. Dit benadrukt de steun van het publiek voor meer algemene maatregelen op EU-niveau om dierenleed te voorkomen, zelfs als het gaat om culturele praktijken.

AnimaNaturalis scaled
Ga naar de inhoud