Search
menu
Search

Principeakkoord over de nieuwe maandelijkse bijdragen voor zelfstandigen in Spanje

Principeakkoord over de nieuwe maandelijkse bijdragen voor zelfstandigen in Spanje
Beeld: Canva

Principeakkoord over de nieuwe maandelijkse bijdragen voor zelfstandigen in Spanje

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Alle zelfstandige werknemers of ‘autónomos’ moeten elke maand een bepaalde bijdrage betalen. Sinds 1 januari 2022 is de minimale maandelijkse bijdrage aan de Sociale Zekerheid 294 euro en de maximale bijdrage 1.266,66 euro, afhankelijk van de hoogte van het zogenaamde theoretische salaris of ‘base de cotización’. Na maandenlange discussies en aanpassingen lijkt het erop dat de partijen een principeakkoord hebben bereikt over de hoogte van de minimum maandelijkse lasten vanaf 2023. 

Er wordt al lang geklaagd over het huidige systeem want het maakt hierbij niet uit of je 1.000 euro of 1 miljoen euro per maand verdient, de maandelijkse bijdrage is voor iedereen even hoog. Daarom is de minister van Sociale Zekerheid al maanden bezig met een nieuw plan dat bestaat uit 15 schijven die opnieuw is aangepast en nu is geaccepteerd door de sociale partners en vakbonden.

Het laatste voorstel dat werd gedaan voor de transcatiejaren 2023, 2024 en 2025 lijkt na enkele aanpassingen aangenomen te worden terwijl vanaf 2026 er een nieuw definitief systeem moet zijn. Gedurende de komende drie jaar zouden de bedragen geleidelijk omlaag of omhoog gaan afhankelijk van wat de inkomsten zijn van de zelfstandige. 

De bedragen in 2023 liggen tussen de 230 euro als je minder dan 670 euro per maand verdient en 500 euro als je meer dan 6.000 euro per maand verdient. In 2024 zou dat dan respectievelijk 225 en 530 euro zijn en in 2025 moet dat respectievelijk 200 en 590 euro worden.

Een zelfstandige die minder dan 670 euro per maand verdient betaalt op jaarbasis in 2023 uiteindelijk 767 euro minder, in 2024 is dat 827 euro minder en in 2025 moet dat 1.127 euro minder zijn. Een zelfstandige die echter meer dan 6.000 euro per maand verdient betaalt op jaarbasis in 2023 uiteindelijk 2.472 euro meer, in 2024 is dat 2.833 euro meer en in 2025 moet dat 3.553 euro meer zijn voor de maandelijkse bijdrage.

Zoals op onderstaande tabel van de website CincoDias te zien is, bestaat het nieuwe systeem uit 15 schijven die weer bestaan uit verschillende groepen inkomsten en de daarbij gerelateerde te betalen bedragen. Het voorstel is reeds door de vakbonden UPTA en ATA geaccepteerd en een principeakkoord is bereikt. Het is echter nog niet definitief.

tabel 1
Beeld: Cincocias.elpais.com

Waarom elke maand betalen?

Zelfstandige ondernemers moeten in Spanje elke maand een vast bedrag betalen voor de ‘Seguridad Social’ of Sociale Zekerheid, de zogenaamde ‘cotización de autónomos’. De hoogte van dat bedrag wordt bepaald door de zogenaamde ‘base de cotización’, zeg maar het theoretische salaris wat je gaat verdienen.

Voor dat maandelijkse bedrag krijg je de ziekenzorg zoals alle werknemers in Spanje, uitkeringen in het geval van ziekte en bouw je een pensioen op. Sinds 2019 hebben zelfstandige werknemers ook recht op een werkloosheidsuitkering.

Het lijken hoge bedragen maar als je in een ander land zoals Nederland of België als zelfstandige werkt moet je vaak meer betalen aan premies voor ziekenzorg en pensioenen en heb je vaak geen recht op een uitkering bij werkloosheid.

Ga naar de inhoud