Regelgeving voor toeristengidsen in Andalusië aangepast

Regelgeving voor toeristengidsen in Andalusië aangepast
Beeld: Junta de Andalucía

Regelgeving voor toeristengidsen in Andalusië aangepast

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

SEVILLA – Om een ​​voldoende niveau in vreemde talen te garanderen heeft de regionale overheid van Andalusië de regelgeving voor toeristische gidsen of toeristengidsen in de autonome regio aangepast. Daarmee komt er een wijziging van een decreet dat nog uit 2015 stamt. Het belangrijkste doel van deze belangrijke wijziging is om een adequaat niveau van communicatie in vreemde talen te garanderen.

Het decreet wat betreft de ‘regulación de Guías de Turismo de Andalucía’ van de Junta de Andalucía voorziet in een lijst van diploma’s die de toeristengidsen moeten hebben en die geaccepteerd worden wat betreft de talenkennis. 

Zo moeten de ‘guías turísticos’ naast het Spaans (castellano) tenminste twee buitenlandse talen (idiomas extranjeros) beheersen waarvan een met het niveau B2 of hoger en de ander C1 of hoger terwijl het Spaans minimaal een B2 of hoger niveau moet zijn.

Het nieuwe decreet past ook de eis aan van het hebben van een beroepskwalificatie van toeristengids en bezoeker (cualificación profesional de guía de turismo y visitante) omdat dit niet in de nationale catalogus van beroepskwalificaties voorkomt.

Personen die aan de volgende eisen voldoen kunnen de kwalificatie als toeristengids aanvragen:

  • Geaccrediteerde personen die de nationaliteit bezitten van een EU-lidstaat, een staat die is geassocieerd met de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of een land dat een wederkerigheidsovereenkomst met de Spaanse staat op dit gebied heeft afgesloten.
  • Buitenlanders die in Spanje wonen en het recht hebben om een ​​betaalde activiteit uit te oefenen voor eigen rekening of voor iemand anders in overeenstemming met de huidige regelgeving.
  • Beschikken over de taalcompetenties in de Spaanse taal met niveau B2 of hoger en twee vreemde talen, één met niveau B2 of hoger en de andere met niveau C1 of hoger.
  • Personen uit EU-lidstaten waar de activiteit van toeristengids niet gereglementeerd is, hebben toegang tot het beroep als toeristengids als ze gedurende de afgelopen tien jaar tenminste één jaar als toeristengids hebben gewerkt. Dit altijd op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van bekwaamheidsbewijzen afgegeven door een bevoegde autoriteit van het land van herkomst.
Ga naar de inhoud