Search
menu
Search

Huiskatten in het wild jagen in Spanje op 2084 diersoorten

Huiskatten in het wild jagen in Spanje op 2084 diersoorten
Beeld: via canva.com

Huiskatten in het wild jagen in Spanje op 2084 diersoorten

Katten zijn al eeuwenlang geliefde huisdieren en worden wereldwijd door miljoenen mensen gekoesterd. Maar wat veel mensen niet weten, is dat katten ook een grote invloed hebben op de natuurlijke omgeving en de dieren die daar leven. Volgens een recent onderzoek gepubliceerd jagen huiskatten in vrijheid op duizenden verschillende soorten dieren over de hele wereld. Dat is een directe bedreiging voor de biodiversiteit en het voortbestaan van deze dieren.

Katten zijn van nature jagers en hebben een sterk instinct om te jagen en te doden. Dit is een eigenschap die ze delen met hun wilde voorouders, zoals leeuwen en tijgers. Hoewel huiskatten vaak gevoed worden door hun eigenaren, blijven ze toch jagen op kleine dieren in hun omgeving. Dit kan variëren van vogels en muizen tot insecten en reptielen.

Volgens een recent onderzoek gepubliceerd in Nature Communications, jagen huiskatten in vrijheid op maar liefst 2084 verschillende soorten dieren over de hele wereld. Dit omvat vogels, zoogdieren, insecten en reptielen. Van deze soorten staan er 347 (bijna 17%) op de lijst van bedreigde diersoorten. Dit betekent dat katten een directe bedreiging vormen voor de biodiversiteit en het voortbestaan van deze dieren.

Impact in Spanje

In Spanje zijn er naar schatting 5,6 miljoen huiskatten. Hiervan heeft ongeveer 30% toegang tot de buitenwereld en kan dus vrij rondzwerven en jagen. Volgens het onderzoek van Nature Communications jagen deze katten in Spanje op 981 verschillende soorten vogels, 463 soorten reptielen, 431 soorten zoogdieren, 119 soorten insecten, 57 soorten amfibieën en 33 andere diersoorten.

Van deze soorten zijn er minstens 347 bedreigd, waaronder enkele die op de rand van uitsterven staan, zoals de Westelijke Quoll (bijna bedreigd), de Groene Zeeschildpad (bedreigd) en de Newell’s Shearwater (kritiek bedreigd). Dit laat zien dat de impact van katten op de biodiversiteit in Spanje aanzienlijk is en dat er dringend actie moet worden ondernomen om dit probleem aan te pakken.

Naast hun directe impact op de biodiversiteit, hebben katten ook een indirecte invloed op de interacties tussen diersoorten. Zo kunnen ze bijvoorbeeld de populatie van bepaalde prooidieren verminderen, wat weer gevolgen kan hebben voor andere dieren die afhankelijk zijn van die prooidieren voor voedsel. Dit kan leiden tot een verstoring van de natuurlijke balans en uiteindelijk tot het uitsterven van bepaalde diersoorten.

Een ander aspect is dat katten ziektes kunnen verspreiden onder wilde dieren. Ze kunnen bijvoorbeeld parasieten overbrengen op vogels en andere dieren, wat hun gezondheid en overlevingskansen kan beïnvloeden. Dit kan ook weer gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen.

Verantwoord huisdierbezit

Als huisdiereigenaren hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze katten geen negatieve impact hebben op de biodiversiteit. Dit betekent niet dat we onze katten binnen moeten houden en ze hun natuurlijke instinct moeten ontnemen. Het betekent wel dat we bewust moeten zijn van de impact van onze katten op de natuurlijke omgeving en maatregelen moeten nemen om deze impact te verminderen.

Een van de manieren waarop we dit kunnen doen is door onze katten te laten steriliseren of castreren. Hierdoor worden ze minder agressief en jagen ze minder op prooidieren. Ook kunnen we onze katten binnenhouden of in een afgesloten tuin laten spelen, zodat ze geen toegang hebben tot wilde dieren.

Daarnaast is het belangrijk om onze katten regelmatig te ontwormen en te controleren op parasieten. Zo voorkomen we dat ze ziektes verspreiden onder wilde dieren. Ook kunnen we ervoor zorgen dat onze katten goed gevoed worden, zodat ze minder geneigd zijn om op jacht te gaan.

Ga naar de inhoud