Wanhoop van buurtbewoners door het leven tussen resten van de begraafplaats in Orihuela

Wanhoop van buurtbewoners door het leven tussen resten van de begraafplaats in Orihuela
Beeld: video / screenshot

Wanhoop van buurtbewoners door het leven tussen resten van de begraafplaats in Orihuela

De inwoners van Orihuela, in het zuiden van de provincie Alicante, zijn al vier jaar lang radeloos omdat ze midden tussen de overblijfselen van een begraafplaats wonen. Ze klagen dat de geur van ontbindende lichamen en achtergelaten kisten ondraaglijk is. Dit komt door een uitbreidingsproject van de begraafplaats dat vlak bij hun huizen wordt uitgevoerd. De wanhoop heeft de buurtbewoners in zijn greep.

De uitbreiding van de begraafplaats in Orihuela heeft geleid tot grote overlast voor de omwonenden. De werkzaamheden vinden dicht bij hun woningen plaats, waardoor ze geconfronteerd worden met een ondraaglijke geur van ontbindende lichamen en achtergelaten kisten.

Een van de grootste uitdagingen bij de uitbreiding is het verplaatsen van bestaande graven. Dit proces moet met de grootste zorgvuldigheid en respect worden uitgevoerd om de menselijke waardigheid te waarborgen. Tijdens de werkzaamheden zijn talloze oude, vergeten kisten blootgelegd. Deze moeten op een respectvolle manier worden geruimd en de stoffelijke resten moeten een waardige laatste rustplaats krijgen.

De situatie is echter ondraaglijk geworden voor de buurtbewoners van Orihuela. Ze hebben jarenlang geleden onder de geuroverlast en de aanwezigheid van knaagdieren als gevolg van de werkzaamheden aan de begraafplaats.

De voortdurende blootstelling aan de geur van ontbindende lichamen en de aanwezigheid van knaagdieren kan ernstige gezondheidsrisico’s opleveren voor de buurtbewoners. Ademhalingsproblemen, allergieën en psychische stress zijn slechts enkele van de mogelijke gevolgen.

Naast de gezondheidsrisico’s heeft de situatie ook een enorme impact op de leefkwaliteit van de buurtbewoners. Het is moeilijk om te genieten van hun huizen en tuinen als ze voortdurend geconfronteerd worden met onaangename geuren en ongedierte.

De aanhoudende overlast kan ook leiden tot een waardevermindering van de woningen in de buurt. Potentiële kopers zullen minder geneigd zijn om in de buurt van een begraafplaats met dergelijke problemen te wonen.

Sommige buurtbewoners hebben aangekondigd juridische stappen te zullen ondernemen als de situatie niet snel wordt opgelost. Ze eisen dat de autoriteiten ingrijpen en maatregelen nemen om hun levenskwaliteit te herstellen.

Ga naar de inhoud