Minder diefstallen maar meer moorden en seksuele misdrijven in Barcelona

Minder diefstallen maar meer moorden en seksuele misdrijven in Barcelona
Beeld: @mossos / X

Minder diefstallen maar meer moorden en seksuele misdrijven in Barcelona

In Barcelona is er in het eerste kwartaal van dit jaar een toename van ernstige misdrijven zoals moorden en seksuele delicten, terwijl de conventionele criminaliteit zoals diefstallen en overvallen juist is gedaald. Deze ontwikkelingen tonen aan dat de stad nog steeds te maken heeft met veiligheidsuitdagingen en criminaliteitsbestrijding.

De daling van de conventionele criminaliteit in Barcelona is grotendeels toe te schrijven aan een afname van gewelddadige overvallen en voertuigdiefstallen. Deze cijfers laten zien dat de stad vooruitgang heeft geboekt in de aanpak van deze veelvoorkomende delicten.

Gewelddadige overvallen zijn in het eerste kwartaal met bijna 9% afgenomen in vergelijking met dezelfde periode in 2023 naar 1680. Deze daling kan worden toegeschreven aan een intensievere politie-inzet en betere samenwerking tussen verschillende veiligheidsdiensten. Toch blijft het aantal gewelddadige overvallen nog steeds zorgwekkend hoog, met gemiddeld 20 incidenten per dag.

Het aantal voertuigdiefstallen is in het eerste kwartaal met 12% gedaald in vergelijking met 2023 naar 1848. Deze daling kan worden toegeschreven aan intensievere surveillance van risicogebieden, betere samenwerking met omliggende gemeenten en voorlichtingscampagnes gericht op het voorkomen van autodiefstal.

Naast gewelddadige overvallen en voertuigdiefstallen is er ook een daling te zien in andere vormen van criminaliteit, zoals inbraken (-5%), zakkenrollerij (-10%) en winkeldiefstal (-6%). Deze cijfers suggereren dat de inspanningen van de lokale autoriteiten om de veiligheid in Barcelona te verbeteren vruchten beginnen af te werpen.

Hoewel de conventionele criminaliteit in Barcelona lijkt af te nemen, is er een zorgwekkende stijging te zien in de aantallen moorden en seksuele misdrijven. In het eerste kwartaal van 2024 is het aantal moorden met 18% gestegen in vergelijking met 2023 naar 26 (+4). Het aantal seksuele misdrijven, waaronder aanranding en verkrachting, is in het eerste kwartaal met 15% gestegen naar 192 (+25). 

Ga naar de inhoud