De regionale temperatuurverschillen binnen Spanje

De regionale temperatuurverschillen binnen Spanje
Beeld: via canva.com

De regionale temperatuurverschillen binnen Spanje

Spanje heeft grote temperatuurverschillen die de gezondheid van mensen beïnvloeden. Het land is na Griekenland het Europese land met de meeste hittegerelateerde sterfgevallen, meer dan 11.000 in de zomer van 2023. Daarom activeert het Ministerie van Volksgezondheid jaarlijks een plan om deze cijfers te verminderen, rekening houdend met de verschillen in noord, midden en zuid Spanje.

Een nieuw element in dit plan is de introductie van een referentiekaart die vanaf 3 juni 2024 zal worden gebruikt om hittegolven en hoge temperaturen in elk gebied aan te duiden. Deze kaart onthult enkele opmerkelijke contrasten, met name binnen eenzelfde regio, waar de maximale risicogrenzen voor temperaturen tot wel 10 graden kunnen verschillen, afhankelijk van de locatie.

De temperatuurverschillen tussen het noorden en zuiden van Spanje zijn duidelijk merkbaar. In het binnenland van Córdoba worden de hoogste temperaturen van het hele land gemeten, namelijk 40,4 graden. Aan de west- en oostkust van Asturië daarentegen registreren ze de laagste temperaturen met 23,9 graden. Dit betekent dat er een verschil van 16,5 graden is tussen de temperaturen op deze twee locaties, wat als een hoog risico wordt beschouwd.

Deze gegevens tonen duidelijk aan dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de temperaturen die in verschillende delen van Spanje als risicovol worden beschouwd. Het betekent dat het risico op gezondheidsproblemen als gevolg van hitte in sommige gebieden veel hoger is dan in andere.

Een ander belangrijk aspect dat bijdraagt aan de ongelijkheid in hittegolven en temperaturen in Spanje, zijn de stedelijke hitte-eilanden. Deze fenomenen ontstaan door de combinatie van de bebouwde omgeving, de aanwezigheid van asfalt en andere oppervlakken met een hoge warmtecapaciteit, en het gebrek aan groen.

In stedelijke gebieden worden temperaturen vaak 2 tot 5 graden hoger gemeten dan in omliggende landelijke gebieden. Deze hitte-eilanden kunnen voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en kinderen, leiden tot een hoger risico op gezondheidsproblemen als gevolg van extreme hitte. Maatregelen zoals het aanleggen van meer groenvoorzieningen, het gebruik van lichtere materialen en de verbetering van isolatie kunnen helpen om de effecten van stedelijke hitte-eilanden te verminderen.

Ga naar de inhoud