138.407 in de steek gelaten honden en katten in Spanje (2018)

Oeps ... foto ontbreekt!

138.407 in de steek gelaten honden en katten in Spanje (2018)

Dit artikel is 5 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Elk jaar komt de Fundación Affinity met de jaarcijfers waaruit dit keer blijkt dat er vorig jaar 138.407 honden en katten in de steek werden gelaten. Dat aantal is nagenoeg hetzelfde als het jaar daarvoor in 2017 toen dat aantal nog 138.307 was, een 100 in de steek gelaten honden en katten meer dus in 2018.

Als er gekeken wordt naar 46,7 miljoen inwoners dan kan gesteld worden dat er per 10.000 inwoners 22 honden en 7 katten in de steek worden gelaten in Spanje. In het onderzoek staat ook dat het in de steek laten van honden 1,7% is van de geschatte 6,3 miljoen honden die leven in Spanje en 1% van de geschatte 3,8 miljoen katten die Spanje heeft.

Van het totaal aantal in de steek gelaten dieren waren er 104.688 honden en 33.719 katten. 43% van al deze in de steek gelaten honden en katten werd geadopteerd terwijl 18% vanwege de identificatie teruggebracht kon worden naar hun baasjes, 16% woont nog steeds in een opvangcentrum of asiel.

Helaas werd bij 2% van deze dieren euthanasie gepleegd, meestal omdat het dier ziek was of een agressief gedrag vertoonde en het te gevaarlijk zou zijn om zo’n hond in adoptie te geven.

In het geval van de in de dierenasiels opgevangen honden wordt 70,8% geadopteerd in Spanje en gaat 29,2% naar een buitenlandse familie. Bij de katten is de adoptie 75,7% door Spaanse gezinnen en 25% door buitenlandse families.

Wanneer in de steek gelaten

Gekeken naar wanneer de honden en katten in de steek worden gelaten in Spanje valt op dat dit hoofdzakelijk gebeurd in het tweede kwartaal met 35% in het geval van honden en 44% in het geval van katten. In het geval van honden is dat percentage 33% in het eerste en 32% in het derde kwartaal terwijl dat bij de katten 24% in het eerste en 33% in het tweede kwartaal is.

Waarom in de steek laten?

Een van de belangrijkste redenen voor de mens om honden en/of katten in de steek te laten zijn ongewenste geboortes of zwangerschap. Als tweede belangrijke reden staat het einde van het jachtseizoen terwijl het niet te corrigeren gedrag van een huisdier op de derde plaats staat welke gedeeld wordt met de economische problemen. Het verlies of gebrek aan interesse in het dier (alsof het speelgoed is) is ook een van de redenen om een dier in de steek te laten.

Omstandigheden

34% van de in de steek gelaten honden heeft een microchip terwijl dat 4,5% is bij katten. 65% van de in de steek gelaten dieren is gezond en 35% ziek of gewond. 80% van de honden en katten is een kruising terwijl het in 20% van de gevallen gaat om een rashond of raskat. 62% van de in de steek gelaten honden en katten zijn volwassen, 13% zijn senioren en 25% puppies.

In het geval van de in de steek gelaten honden gaat het in 49,1% van de gevallen om middelgrote honden gevolgd door 27% grote honden en 23,9% kleine honden. Het merendeel van de in Spanje levende honden is middelgroot (52,5%) gevolgd door klein (29,5%) en groot (18%).

Alleen dierenasiels

De Fundación Affinity heeft zich bij deze cijfers voor het onderzoek gebaseerd op de gegevens die de opvangcentra en dierenasiels in Spanje bijhouden. Dit houdt dus in dat het aantal in de steek gelaten honden en katten vele malen groter kan zijn en waarschijnlijk ook is.

In 91% van de gevallen worden de katten en honden gevonden op straat of in de natuur waarbij de politie veel van de opgenomen dieren overhandigde bij de dierenasiels en opvangcentra. In 9% van de gevallen werd de hond of kat door de eigenaar op de correcte manier naar een dierenasiel gebracht.

Katten kolonies

In het geval van katten worden deze echter sneller in de natuur losgelaten dan dat deze in een dierenasiel belanden. De katten vormen daarna katten kolonies die in veel gevallen bijgehouden en verzorgd worden door opvangcentra en organisaties.

Gemiddeld leven er 13 katten per kolonie en worden er gemiddeld 41 kolonies per organisatie bijgehouden. In totaal zegt de Fundación Affinity dat er 31.969 katten kolonies verzorgd worden door organisaties en opvangcentra. Het gaat bij deze cijfers echter alleen om organisaties die mee hebben gedaan met het onderzoek. Er zullen dus waarschijnlijk veel meer katten kolonies bestaan in Spanje.

Helaas zijn in het onderzoek niet de cijfers opgenomen van honden en katten die vermoord worden.

91% van de in de steek gelaten honden en katten werd op straat gevonden terwijl slechts 9% van de dieren door de eigenaar naar het dierenasiel of opvangcentrum werd gebracht.

Bekijk het hele rapport HIER (PDF)

Ga naar de inhoud