De Spaanse overheid verlaagt het btw-tarief op olijfolie tijdelijk naar 0 procent

De Spaanse overheid verlaagt het btw-tarief op olijfolie tijdelijk naar 0 procent
Beeld: ai-beeld / redactie

De Spaanse overheid verlaagt het btw-tarief op olijfolie tijdelijk naar 0 procent

Op dinsdag 25 juni 2024 zal de Spaanse regering tijdens de wekelijkse Ministerraad de verlaging van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) op olijfolie tot 0% goedkeuren. Deze verlaging zal vanaf 1 juli tijdelijk van kracht zijn en permanent worden opgenomen in de groep van essentiële goederen die vallen onder het superverlaagde tarief van 4%.

Het Spaanse overheidsplan om de btw op olijfolie tot 0% te verlagen, is een belangrijke maatregel om het verbruik van dit gezonde product te stimuleren. De olijfolie-industrie heeft te kampen gehad met forse prijsstijgingen als gevolg van de aanhoudende droogte, waardoor de consumptie is gedaald.

Het besluit van de Spaanse regering om olijfolie permanent op te nemen in de groep van primaire producten, waarvoor het superverlaagde btw-tarief van 4% geldt, is een cruciale stap. Voorheen viel olijfolie onder de groep met het verlaagde btw-tarief van 10%. Deze wijziging zal de prijs van olijfolie voor consumenten verlagen en het verbruik stimuleren.

De verlaging van het btw-tarief op olijfolie tot 0% zal direct merkbaar zijn voor de Spaanse consument. De prijs van dit product, dat de laatste tijd sterk is gestegen, zal volgens de Spaanse organisatie van consumenten en gebruikers OCU met 40 tot 70 eurocent dalen. Dit maakt olijfolie voor meer mensen betaalbaar en toegankelijk, wat de gezondheid van de bevolking ten goede kan komen.

Naast de voordelen voor de consument, zal de btw-verlaging ook de Spaanse olijfolie-industrie ondersteunen. De aanhoudende droogte heeft geleid tot forse prijsstijgingen, waardoor de consumptie is gedaald. Door de btw te verlagen, kan de industrie haar positie op de markt versterken en de verkoop stimuleren.

Het besluit om olijfolie permanent op te nemen in de groep van primaire producten, is in lijn met de behandeling van andere essentiële producten zoals brood, eieren, groenten en fruit. Deze producten genieten al langer van het superverlaagde btw-tarief van 4%. De gelijkstelling van olijfolie aan deze basisproducten is een erkenning van het belang ervan voor de Spaanse bevolking.

De Spaanse regering had in 2023 de btw op olijfolie al verlaagd van 10% naar 5% en zal deze belasting nu volledig en tijdelijk afschaffen nadat de prijs sinds januari 2021 is verdrievoudigd en het verbruik met 20% is gedaald.

De exacte duur van deze tijdelijke btw-verlaging op olijfolie is nog niet bekend. In het decreet dat de Spaanse regering zal aannemen, zal waarschijnlijk worden vastgelegd hoelang deze maatregel van kracht zal blijven.

Ga naar de inhoud