Protest inwoners van Benidorm tegen lokale belastingverhogingen

Protest in Benidorm tegen lokale belastingverhogingen
Beeld: Ayuntamiento Benidorm / web

Protest inwoners van Benidorm tegen lokale belastingverhogingen

Dit artikel is 6 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

De inwoners van Benidorm gaan zondag 26 november de straat op om te protesteren tegen de verhoging van gemeentelijke belastingen. Om 10.30 uur is er een geplande bijeenkomst waar de inwoners hun ongenoegen zullen uiten over de verhoging van belastingen voor 2024 in de stad. Deze actie zal ook dienen om handtekeningen te blijven verzamelen tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing en de onroerendgoedbelasting (IBI) die door de nieuwe gemeenteraad is goedgekeurd.

Begin deze maand is een groep inwoners van de stad begonnen met het verzamelen van handtekeningen tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing, die in oktober is goedgekeurd. Dit zal een stijging van 72% betekenen voor wat huishoudens volgend jaar moeten betalen. Ook is er verzet tegen de stijging van de IBI met 23%.

De inwoners noemen deze verhogingen buitensporig. In plaats daarvan zouden de belastingen geleidelijk moeten worden verhoogd. Hoewel belastingverhogingen onvermijdelijk zijn, mogen deze niet zo abrupt en fors zijn dat inwoners hierdoor in de problemen komen.

Manifestatie en andere protestacties

De handtekeningenactie krijgt zondag 26 november een vervolg met een manifestatie op het SS MM Los Reyes de España plein in Benidorm. De manifestatie zal ter plaatse blijven en niet door de straten trekken. Inwoners kunnen hier hun onvrede tonen over de goedgekeurde verordening die deze betalingen voor 2024 zal verhogen.

Ook worden er posters opgehangen in appartementencomplexen om aandacht te vragen voor de manifestatie. De organisatoren hopen zo druk uit te oefenen op de gemeenteraad om de aangekondigde verhoging, die volgende week maandag behandeld wordt, niet door te laten gaan. Op zijn minst zou de verhoging geleidelijk moeten zijn in plaats van abrupt.

Daarnaast zijn de inwoners begonnen met het indienen van bezwaarschriften bij de gemeente tegen het besluit. Er worden twee verschillende bezwaarschriften ingediend: een tegen de verhoging van afvalstoffenheffing en een tegen de IBI.

Gevolgen verhogingen

Ter herinnering, de gemeenteraad heeft met spoed een verhoging van 72% voor de afvalstoffenheffing goedgekeurd. Dit betekent een stijging van € 112,74 naar € 193,72, ongeveer € 81 per huishouden in 2024. De IBI stijgt met 23%. Voor een huis met een waarde van € 100.000 betekent dit een aanslag van € 820 in plaats van € 667.

De verhogingen zullen de gemeente ongeveer € 16 miljoen extra opleveren. € 7,7 miljoen hiervan is afkomstig van de afvalstoffenheffing en moet gebruikt worden voor de kosten van afvalinzameling en afvalverwerking. € 8,5 miljoen is afkomstig van de IBI en kan gebruikt worden voor andere diensten of uitgaven.

Opschorting verhoging

De oppositiepartij PSOE van Benidorm heeft een motie ingediend waarin om maatregelen wordt gevraagd om de verhoging van de afvalstoffenheffing voor huishoudens te voorkomen. De partij herinnert eraan dat de gemeenteraad in 2016 unaniem een motie had aangenomen dat verhogingen niet zouden worden doorberekend aan huishoudens.

De oppositiepartij wijst op de negatieve impact van de abrupte en forse verhoging op de koopkracht van inwoners. Dit zal de lokale economie schaden, omdat inwoners minder te besteden hebben. Ook toeristen kunnen worden afgeschrikt door de plotselinge en sterke stijging van de lokale lasten.

Daarom wordt gevraagd om de verhoging voor huishoudens terug te draaien en de extra kosten op een andere manier te dekken, bijvoorbeeld uit de algemene middelen. Ook zou de verhoging geleidelijk kunnen worden doorgevoerd over meerdere jaren, zodat de pijn gelijkmatig wordt verdeeld en er meer tijd is om oplossingen te zoeken. Een tijdelijke verlaging van andere uitgaven behoort ook tot de mogelijkheden.

Toekomstige oplossingen

Naast het terugdraaien of spreiden van de huidige verhoging, moet de gemeente ook op zoek naar structurele oplossingen. Zo zijn er misschien mogelijkheden om de efficiency en effectiviteit van de afvalinzameling en afvalverwerking te verbeteren, waardoor op termijn de kosten omlaag kunnen. Ook het stimuleren van afvalscheiding en hergebruik onder inwoners en bedrijven kan helpen om de hoeveelheid restafval en bijbehorende kosten te verminderen.

De oppositiepartij roept het stadsbestuur dan ook op tot een integrale aanpak van dit vraagstuk, waarbij gekeken wordt naar besparingen maar ook naar innovaties voor de langere termijn. Alleen zo kunnen de lasten voor inwoners op een rechtvaardige en houdbare manier worden verdeeld.

Ga naar de inhoud