Search
menu
Search

De duistere kant van de Canarische Eilanden

De duistere kant van de Canarische Eilanden
Beeld: via canva.com

De duistere kant van de Canarische Eilanden

De Canarische Eilanden worden vaak gezien als een paradijs, maar schijn bedriegt. Achter de mooie stranden en het aangename klimaat gaat een donkere realiteit schuilt van armoede, sociale problemen en een gebrek aan vooruitzichten. Laten we eens een kijkje nemen naar alle problemen in de samenleving op de acht Canarische Eilanden.

De Canarische Eilanden zijn een archipel van zeven grote en zes kleinere eilanden in de Atlantische Oceaan, ongeveer 1000 kilometer ten westen van de kust van Marokko. De eilanden zijn een autonome regio van Spanje en bestaan uit de provincies Santa Cruz de Tenerife en Las Palmas. De totale oppervlakte van de Canarische Eilanden is 7492 km² en de totale bevolking is ongeveer 2,1 miljoen mensen. De Canarische Eilanden zijn een populaire toeristische bestemming, vooral vanwege de prachtige stranden, het milde klimaat en de diverse landschappen. Maar achter de façade van toeristisch paradijs schuilt een andere werkelijkheid in de samenleving.

Dalende geboortecijfers

De vruchtbaarheidscijfers op de Canarische Eilanden behoren tot de laagste van Spanje, met minder dan één kind per vrouw (0,86). Dit heeft ernstige gevolgen voor de bevolkingspiramide en de vergrijzing. Concreet daalde het aantal geboortes vorig jaar met 4% tot 12.219, terwijl het aantal overlijdens steeg met 9,1% tot 18.712. Dit resulteert in een negatieve natuurlijke bevolkingsgroei van -6.493 inwoners.

De lage geboortecijfers hangen samen met de moeilijke economische situatie, waardoor jongeren moeite hebben om zelfstandig te wonen. Daarnaast is er een tekort aan betaalbare woningen, wat het stichten van een gezin bemoeilijkt. Ook de toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt en het gebrek aan ondersteunende gezinsmaatregelen spelen een rol. Kortom, de combinatie werk en gezin is moeilijk op de eilanden.

Toename echtscheidingen

De Canarische Eilanden kennen het hoogste echtscheidingscijfer van heel Spanje. In de eerste drie maanden van 2023 werden er maar liefst 1448 verzoekschriften tot scheiding ingediend, een stijging van 5,4%. Dit komt neer op 65,4 echtscheidingen per 100.000 inwoners, vergeleken met een nationaal gemiddelde van 47,1. De eilandengroep voert deze trieste ranglijst al jarenlang aan.

De hoge echtscheidingscijfers wijzen op relationele en maatschappelijke spanningen. De moeilijke economische omstandigheden zetten veel huwelijken onder druk. Ook armoede, werkloosheid en de onzekerheid over de toekomst spelen een rol in het uit elkaar groeien van koppels. Kortom, het paradijselijke imago van de eilanden verhult een realiteit van relationele armoede en eenzaamheid.

Slechte onderwijsprestaties

Het onderwijsniveau op de Canarische Eilanden behoort tot de laagste regio’s van Spanje. Zo verlaat 18% van de leerlingen voortijdig de school, tegenover een landelijk gemiddelde van 13,3%. Ook wat btereft reken- en taalvaardigheden scoren Canarische scholieren significant lager dan het Spaanse gemiddelde. Dit wijst op structurele tekortkomingen in het onderwijssysteem en armoedegerelateerde achterstanden.

Toename pestgedrag

Tegelijkertijd kampen Canarische scholen met de meeste gevallen van pestgedrag in Spanje. Maar liefst 14,1% van de leerlingen zegt het afgelopen jaar gepest te zijn, 3% meer dan het landelijke gemiddelde. Dit wijst op maatschappelijke spanningen onder jongeren. Het gebrek aan perspectief vertaalt zich in agressie en geweld op school.

Ga naar de inhoud