Sociale Zekerheid Spanje heeft 2022 afgesloten met 2,4 bijdragers voor elke gepensioneerde

Sociale Zekerheid Spanje heeft 2022 afgesloten met 2,4 bijdragers voor elke gepensioneerde
Beeld: Canva

Sociale Zekerheid Spanje heeft 2022 afgesloten met 2,4 bijdragers voor elke gepensioneerde

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Uit de laatste jaarcijfers van de Spaanse Sociale Zekerheid blijkt dat het aantal bijdragers van een Sociale Zekerheidspremie gestegen is naar 2,39 per gepensioneerde. Dat is het hoogste aantal van het afgelopen decennium. Dezelfde gegevens laten ook zien dat de gemiddelde leeftijd van het merendeel van bijdragers en de vergrijzing van de bevolking dit evenwicht in gevaar brengen de komende jaren.

Volgens gegevens van de sociale zekerheid was het cijfer in 2022 het hoogste sinds 2011, toen er 2,47 Bijdragers waren voor elke gepensioneerde. Als alleen gekeken wordt naar actieve bijdragers, degene die daadwerkelijk een baan hebben, is de verhouding 2,24 werknemers per gepensioneerde, het hoogste sinds 2009.

Dit aantal bijdragers en begunstigden van een pensioen is echter niet gegarandeerd op middellange en lange termijn, omdat 33,4% van de actieve bevolking tussen 50 en 64 jaar oud is. Dat betekent dat in de komende 17 jaar ongeveer 7,5 miljoen werknemers met pensioen zullen gaan. Volgens de voorspellingen van de Onafhankelijke Autoriteit voor Fiscale Verantwoordelijkheid (AIReF) zal de pensionering van deze generatie het aantal gepensioneerden in Spanje laten stijgen tot bijna 16 miljoen ‘pensionados’ in 2050.

Volgens het AIReF zal Spanje in 2050 een beroepsbevolking hebben van 30 miljoen personen, een aantal dat door het Spaanse Statistiekbureau (INE) verlaagd is naar 28 miljoen personen als beroepsbevolking. Dat zou betekenen dat er in 2025 minder dan 2 bijdragers voor elke gepensioneerde zullen zijn, om precies te zijn 1,87 volgens het AIReF en 1,75 volgens het INE. De Centrale Bank van Spanje voorspelt dat het om 2 bijdragers voor elke gepensioneerde gaat in 2050, vergeleken met de 3 personen die de Banco Central de España nu handhaaft.

Daar komt bij dat er meer personen sterven dan geboren worden in Spanje en dat het land al sinds 2017 een sterfteoverschot heeft met inmiddels een verschil van 113.023 personen in 2022. Het aantal gepensioneerden zal de komende jaren toenemen in Spanje terwijl de gepensioneerden ook langer zullen leven en dus ook langer een pensioen zullen ontvangen.

Ga naar de inhoud