Recordhoogte belastinginkomsten in 2023 in Spanje

Recordhoogte belastinginkomsten in 2023 in Spanje
Beeld: @Haciendagob / X

Recordhoogte belastinginkomsten in 2023 in Spanje

Spanje eindigde 2023 met een overheidstekort van 53,6 miljard euro, wat 10,2 miljard minder is dan in 2022. De daling van het begrotingstekort met één procent van het bbp heeft alle verwachtingen overtroffen en werd mogelijk gemaakt door een recordbedrag aan belastinginkomsten van 271,9 miljard euro.

Tijdens de persconferentie over de uitvoering van de 2023 begroting, heeft de eerste vicepresident en minister van Financiën verklaard dat ongeveer twee derde van de stijging van 6,4% in belastinginkomsten kan worden toegeschreven aan de opvallende economische groei en banengroei, terwijl de rest te wijten is aan inflatie.

De inkomstenbelasting (IRPF) bracht 120,3 miljard euro (+9,9%) op dankzij de banengroei, en de vennootschapsbelasting (impuesto de sociedades) leverde 35,1 miljard (+9%) euro op. De BTW (IVA) bracht 83,9 miljard euro (+1,6%) op, ondanks de verlaging van het tarief voor energie en voedingsmiddelen, die 4,3 miljard euro heeft gekost. De accijnzen (impuestos especiales) brachten 20,8 miljard (+2,8%) euro op, waarvan 591 miljoen euro afkomstig was van de nieuwe plasticbelasting.

De vermindering van het overheidsdeficit bedraagt bijna 6,5% in de afgelopen drie jaar, vanaf het niveau van 10% in 2020 als gevolg van de schok van de pandemie. De schuldquote (de verhouding van de schuld tot het bbp) is in dezelfde periode met 17,6 % gedaald.

Het doel van de coalitieregering is om het begrotingstekort in 2024 verder terug te brengen tot 3%. Dit streven is in overeenstemming met het stabiliteitsplan van de Europese Unie (EU). Het nieuwe politieke jaar, met drie aankomende verkiezingen (in Baskenland in april, Catalonië in mei en de Europese verkiezingen in juni), leidt tot spanningen en wrijvingen binnen de coalitie in een poging zich te onderscheiden en verkiezingswinst te behalen.

Vanwege de vervroegde verkiezingen in Catalonië heeft de regering de 2023 begroting verlengd. Het ontbreken van een nieuwe 2024 begroting brengt enkele belangrijke maatregelen en overeenkomsten van de coalitieregering in gevaar die niet zijn opgenomen in de voortzetting van de begroting van 2023.

Er zijn andere mogelijkheden, zoals dat de regering maatregelen zal moeten goedkeuren via koninklijke besluiten. Daarnaast zullen parlementaire fracties zich moeten inspannen met amendementen om ervoor te zorgen dat deze worden bekrachtigd in het Congres. Dit kan variëren van het aanpassen van de inkomstenbelasting aan het nieuwe minimumloon tot het verhogen van de referentie-index voor publieke voorzieningen, uitkeringen en de salarissen van ambtenaren.

Ga naar de inhoud