De extra zomer betaling voor gepensioneerden is opnieuw hoger geworden in Spanje

De extra zomer betaling voor gepensioneerden is opnieuw hoger geworden in Spanje
Beeld: ai-beeld / redactie

De extra zomer betaling voor gepensioneerden is opnieuw hoger geworden in Spanje

Werknemers krijgen in Spanje vakantiegeld in juni en november terwijl gepensioneerden een extra betaling bovenop hun maandelijks pensioen krijgen. Het gaat om de zogenaamde dertiende en veertiende maand die dus ook geldt als je met pensioen bent. Maar hoe hoog is dat bedrag dit jaar?

In de komende maanden zullen veel Spaanse gepensioneerden een welkome financiële meevaller ontvangen. De extra pensioenuitkering die in juni wordt uitgekeerd, zal dit jaar namelijk hoger zijn dan gebruikelijk. De zomeruitkering voor gepensioneerden in Spanje wordt traditioneel in de maand juni uitgekeerd. Ook in 2024 zal deze extra betaling plaatsvinden, samen met de betaling van het reguliere maandelijkse pensioen, gewoonlijk tussen de eerste en vierde dag van de maand.

De extra zomeruitkering is een vaste toelage die bovenop het reguliere maandelijkse pensioen wordt uitbetaald. Deze betaling is bedoeld om gepensioneerden financieel te ondersteunen tijdens de zomermaanden, wanneer er vaak extra kosten zijn. De extra zomeruitkering voor pensioenen is gelijk aan de hoogte van het reguliere maandelijkse pensioen. Dit betekent dat gepensioneerden in juni exact het dubbele van hun normale maandelijkse uitkering ontvangen.

In juni 2024 ontvangen alle gepensioneerden dus hun pensioen inclusief de extra betaling, behalve als ze arbeidsongeschikt zijn geraakt door een ongeval op het werk of een beroepsziekte hebben. In dat geval ontvangen ze hun pensioen in twaalf maandelijkse betalingen, met de extra betalingen verdeeld over de maanden. Goed nieuws dus voor gepensioneerden die een zomeruitkering ontvangen, want dit jaar zullen ze meer geld ontvangen vanwege de herwaardering van de pensioenen.

Dankzij de pensioenhervorming zijn de bedragen voor deze bevolkingsgroep met 3,8% gestegen. Het gemiddelde ouderdomspensioen (pensión de jubilación) in Spanje is in april 2024 gestegen naar 1439 euro (1378 euro in december 2023). Gekeken echter naar de verschillende pensioenen die er zijn (ouderdomspensioen = jubilación, nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad, arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) is het gemiddelde maandbedrag 1252 euro (1199 euro in december 2023). (Belangrijk: in Spanje worden al deze uitkeringen ‘pensiones’ genoemd).

Ga naar de inhoud