De “riviermonsters” die een gevaar vormen voor het natuurgebied Doñana

De "riviermonsters" die een gevaar vormen voor het natuurgebied Doñana
Beeld: via canva.com

De “riviermonsters” die een gevaar vormen voor het natuurgebied Doñana

De introductie van de Europese meerval in Spanje heeft ervoor gezorgd dat deze invasieve soort zich heeft verspreid in verschillende rivieren. Dit baart zorgen over mogelijke gevolgen voor inheemse ecosystemen, zoals het natuurgebied Doñana en de rivier de Guadalquivir. De Europese meerval is een grote roofvis, een van de grootste zoetwatervissen ter wereld die ook wel bekend staan als “riviermonsters” die tot drie meter lang en meer dan 100 kilo zwaar kunnen worden.

De meerval (Silurus glanis) werd in 1974 voor het eerst geïntroduceerd in Spanje met als doel de visvangst toen een Duitser de vissen in de Ebro-rivier losliet. Sindsdien heeft deze invasieve soort zich verspreid naar verschillende wateren, waaronder rivieren, meren en stuwmeren. De snelle verspreiding wordt vergemakkelijkt door de voortplantingscapaciteit van de meerval en het gebrek aan natuurlijke vijanden in nieuwe omgevingen.

De grootte van de meerval kan variëren, afhankelijk van het exemplaar. Ze kunnen echter meer dan 100 kilo wegen en langer zijn dan twee of drie meter. De meerval wordt beschouwd als de grootste zoetwatervis van Europa en de derde grootste ter wereld en als belangrijk roofdier in de omgeving waarin hij leeft.

De meerval komt al jaren voor in de Ebro-rivier, waar ook vaak grote exemplaren worden gevangen (en weer vrijgelaten). Het natuurgebied Doñana, een belangrijk wetland in Andalusië, wordt beschouwd als een mogelijk doelwit voor de meerval. De aanwezigheid van deze roofvis in de Guadalquivir en andere aangrenzende wateren baart zorgen over een mogelijke invasie van het kwetsbare ecosysteem van Doñana.

De Guadalquivir, een van de belangrijkste rivieren in Spanje, is al getroffen door de meerval. Er zijn meldingen van vangsten van grote exemplaren, wat wijst op een gevestigde populatie. Dit kan een bedreiging vormen voor de inheemse vissoorten en het evenwicht in het riviersysteem verstoren.

De meerval is niet slechts een probleem in Spanje, maar verschillende Europese landen hebben geprobeerd de verspreiding van de meerval te beheersen en de impact te beperken. Maatregelen variëren van vangstbeperkingen tot bewustmakingscampagnes. Er is echter een gebrek aan consistente en gecoördineerde aanpak op Europees niveau.

Ga naar de inhoud