Genderkloof bij uitkering van premievrije pensioenen in Spanje

Genderkloof bij uitkering van premievrije pensioenen in Spanje
Beeld: via canva.com

Genderkloof bij uitkering van premievrije pensioenen in Spanje

In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat er een significante kloof bestaat tussen mannen en vrouwen als het gaat om pensioenen. Deze kloof, ook wel bekend als de “genderkloof”, heeft verstrekkende gevolgen voor de financiële situatie van vrouwen na hun pensionering.

Vrouwen hebben gemiddeld een lager pensioen dan mannen, wat deels te wijten is aan de verschillen in arbeidsparticipatie, loon en loopbaanonderbreking. Vrouwen hebben vaker een onderbroken carrière vanwege zorgtaken, wat leidt tot lagere pensioenaanspraken. Daarnaast verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen voor hetzelfde werk, waardoor ze minder bijdragen aan hun pensioen.

Deze factoren zorgen ervoor dat vrouwen vaker afhankelijk zijn van een aanvullende, niet-contributieve pensioenuitkering (PNC). Deze zogenaamde “bijstandspensioenen” zijn echter minimaal en bieden onvoldoende financiële zekerheid. Het is dan ook van groot belang dat er maatregelen worden genomen om deze genderkloof te verkleinen en de financiële positie van vrouwen na hun pensioen te verbeteren.

In mei 2024 beheerde het Imserso 281.312 niet-contributieve ouderdomspensioenen, met een gemiddeld bedrag van 520,50 euro per maand per uitkering. De totale kosten voor de Spaanse staatskas bedroegen 146,4 miljoen euro per maand, volgens de laatst gepubliceerde statistieken.

Dit bedrag is hoger dan wat deze groep gepensioneerden eind 2023 ontvingen. Toen was het gemiddelde bijstandspensioen 483,07 euro per maand. Dit is slechts een stijging van 37 euro, wat nog ver onder het minimumloon ligt of het gemiddelde bedrag dat contributieve pensioengerechtigden ontvangen na het betalen van de vereiste premies.

Wat betreft de niet-contributieve arbeidsongeschiktheidsuitkering (PNC), bedroeg deze in mei gemiddeld 571,95 euro. Deze uitkering werd ontvangen door 171.924 personen, met een totale maandelijkse kostenpost voor de staat van 98,3 miljoen euro.

Ook in dit geval heeft de jaarlijkse herwaardering, die sinds januari van kracht is, ervoor gezorgd dat het bedrag dat de begunstigden ontvangen, licht is gestegen, van gemiddeld 529,20 euro eind december 2023.

Ga naar de inhoud