Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem in Spanje

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem in Spanje
Beeld: via canva.com

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem in Spanje

Dit artikel is 6 maanden oud en kan dus niet meer actueel zijn.

De toename van de levensverwachting, nieuwe vormen van gezinssamenstelling en een andere vorm van tijdsbesteding, vormen een steeds ingewikkelder wordende sociale realiteit met nieuwe uitdagingen. Een van deze uitdagingen is eenzaamheid, die naar schatting ongeveer drie miljoen ouderen in Spanje treft. De groep van mensen ouder dan 65 jaar vertegenwoordigt 19,6% van het totaal aantal inwoners met 9.310.828 vijfenzestigplussers. Bijna een derde van de ouderen heeft dus met eenzaamheid te maken.

Volgens de gegevens van het Spaanse Statistiekbureau (INE) zouden er in 2035 meer dan 12,8 miljoen ouderen kunnen zijn; dat wil zeggen, ze zouden 26,5% van het totaal vormen van een bevolking die de 48 miljoen inwoners zou overschrijden. In de komende jaren, en vooral vanaf 2030, zullen waarschijnlijk de grootste toenames worden geregistreerd met de komst van de ouderdom van degenen die tijdens de babyboom zijn geboren (1950 tot 1975).

Eenzaamheid

Een van de gevolgen van de vergrijzing is een toename van de eenzaamheid onder ouderen. Volgens het INE treft eenzaamheid naar schatting ongeveer drie miljoen ouderen in Spanje. Er zijn een aantal factoren die kunnen bijdragen aan eenzaamheid bij ouderen. Deze factoren kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

Persoonlijke factoren: Deze factoren zijn gerelateerd aan de individuele kenmerken van de oudere, zoals het verlies van een partner, familielid of vriend, of het verlies van gezondheid of mobiliteit.

Sociaal-economische factoren: Deze factoren zijn gerelateerd aan de sociale en economische context waarin de oudere leeft, zoals het isolement van ouderen in landelijke gebieden of het gebrek aan sociale ondersteuning.

Demografische factoren: Deze factoren zijn gerelateerd aan de leeftijdsstructuur van de bevolking, zoals de toenemende vergrijzing van de bevolking.

Gevolgen en maatregelen

Eenzaamheid kan een negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven van ouderen. Het kan leiden tot een verminderd welzijn, een verhoogd risico op depressie en een verhoogde kans op vroegtijdige dood.

Er zijn een aantal maatregelen die kunnen worden genomen om eenzaamheid onder ouderen te bestrijden. Deze maatregelen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

Preventie: Deze maatregelen zijn gericht op het voorkomen van eenzaamheid, bijvoorbeeld door het bevorderen van sociale contacten en het verbeteren van de ouderenzorg.

Interventie: Deze maatregelen zijn gericht op het verminderen van de impact van eenzaamheid, bijvoorbeeld door het aanbieden van ondersteuning aan eenzame ouderen.

Ga naar de inhoud