80 drone en 351 laser incidenten bij vliegvelden in Spanje in 2023

80 drone en 351 laser incidenten bij vliegvelden in Spanje in 2023
Beeld: via canva.com

80 drone en 351 laser incidenten bij vliegvelden in Spanje in 2023

Spanje heeft de afgelopen jaren te maken gehad met een toename van het aantal drone-incidenten rond vliegvelden. Hoewel de meeste incidenten geen directe gevolgen hadden voor de vluchtoperaties, levert het wel zorgen op over veiligheid en beveiliging. In 2023 vonden er 80 drone-incidenten plaats waarbij slechts 2 keer sprake was van de verstoring van een vlucht.

De afgelopen vijf jaar is er een gestage stijging geweest van het aantal drone-incidenten rond Spaanse vliegvelden. In totaal ging het om 412 incidenten in de periode 2019-2023. In 2019 waren er 132 incidenten, het hoogste aantal in deze periode. In 2020 daalde dit naar 58 incidenten en in 2021 waren er 68 incidenten. In 2022 steeg het aantal licht naar 74 en 2023 is geëindigd met 80 drone-incidenten.

Hoewel het aantal incidenten toeneemt, heeft slechts een klein deel hiervan daadwerkelijk gevolgen gehad voor de vluchtoperaties. Minder dan 2% van de 412 incidenten leidde tot activatie van de protocollen die gelden bij verstoring van de operaties.

De protocollen voor verstoring van de vluchtoperaties worden geactiveerd als er sprake is van een bevestigd drone-incident in de nabijheid van start- en landingsbanen. Wanneer een drone buiten deze risicozones wordt gesignaleerd, leidt dit niet direct tot activatie van de protocollen.

In de periode 2019-2023 waren er in totaal 8 drone-incidenten die daadwerkelijk zorgden voor verstoring van de operaties, waarvan 3 in 2021, 2 in 2023 en 1 in 2019, 2020 en 2022.

Dit is dus een zeer klein aantal in verhouding tot het totale aantal drone-meldingen. De overgrote meerderheid van de drone-incidenten had geen directe impact op de vluchten van en naar Spaanse luchthavens.

Laserincidenten

Naast drones is er de laatste jaren ook sprake van een toename aan laserincidenten rond Spaanse vliegvelden. Lasers die van buiten het vliegveldterrein op vliegtuigen worden gericht, kunnen gevaarlijk zijn voor piloten.

De afgelopen vijf jaar registreerde vliegveldbeheerder AENA in totaal 1316 laserincidenten:

  • 298 incidenten in 2019
  • 127 incidenten in 2020
  • 208 incidenten in 2021
  • 332 incidenten in 2022
  • 351 incidenten in 2023

Geen van deze laserincidenten heeft echter geleid tot daadwerkelijke verstoring van vluchtoperaties. De procedures schrijven voor dat dergelijke incidenten moeten worden gemeld bij de nationale politie. Ook kan melding worden gedaan bij de onderzoeksraad voor luchtvaartincidenten.

Ga naar de inhoud