2021 begonnen met 2,6 miljoen ambtenaren en overheidspersoneel in Spanje

2021 begonnen met 2,6 miljoen ambtenaren en overheidspersoneel in Spanje
Beeld: Freepik

2021 begonnen met 2,6 miljoen ambtenaren en overheidspersoneel in Spanje

Dit artikel is 3 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Het aantal administratieve ambtenaren en overheidspersoneel is in Spanje het afgelopen jaar (2020) gestegen naar bijna 2,6 miljoen. Onder de groep ambtenaren of zoals dat in Spanje heet ‘funcionarios’ valt niet alleen de werknemers die bij de gemeente of andere overheidsinstanties werken maar ook bijvoorbeeld docenten, militairen en agenten van de politie.

2020 is geëindigd met 2.598.481 administratieve ambtenaren en overheidspersoneel wat er 769 meer zijn dan de 2.597.712 begin 2020 (wat toen vergeleken met begin 2019 al 2.137 meer was).

Van de 2.598.481 zijn er 1.450.875 ambtenaren (funcionarios), 584.087 overheidspersoneel (personal laboral) en 563.519 ander personeel (otro personal). Daarbij gaat het om personeel dat werkzaam is bij de centrale overheid maar ook op regionaal, provinciaal en lokaal gebied.

Afdelingen

Het grootste deel van het administratief en overheidspersoneel is te vinden in de autonome regio’s (comunidades autónomas) met 1.528.917 personen. 

Dat wordt gevolgd door het lokale overheidspersoneel (administración local) zoals gemeenten met 553.633 personen. 

Het aantal administratief personeel dat werkzaam is bij de centrale overheid (estado) is het laagste met 515.931 personen. 

Regio’s

Per autonome regio kunnen we in een staatscourant van juli 2020 (PDF) zien dat Andalusië de meeste administratieve ambtenaren en regionaal overheidspersoneel heeft met 464.103 personen. 

Daarna staat op de lijst de Madrid regio met 401.317 en Catalonië met 324.629 administratieve ambtenaren en regionaal overheidspersoneel. In de Valencia regio werken 237.598 ambtenaren en regionaal overheidspersoneel.

Nederland en België

Spanje telt dus bijna 2,6 miljoen administratieve ambtenaren en overheidspersoneel maar het land is dan ook 12 keer groter dan Nederland en 16 keer groter dan België. 

Verhoudingsgewijs heeft België (meer dan 11,5 miljoen inwoners) met 843.000 ambtenaren een hoger percentage. Nederland (bijna 17,5 miljoen inwoners) telt volgens de laatste cijfers 915.000 ambtenaren die werken bij het Rijk, provincies en gemeenten.

Wat is een ambtenaar

Een ambtenaar is een natuurlijk persoon die is aangesteld in een openbare betrekking om een overheidstaak te verrichten. Ambtenaren kunnen werken bij de rijksoverheid, een provincie, een gemeente, een waterschap of bij instellingen die worden beheerd door de staat of openbare lichamen. 

Zij worden daarom ook wel aangeduid als onder meer rijksambtenaren, provincieambtenaren, gemeenteambtenaren, waterschapsambtenaren, onderwijsambtenaren, politieambtenaren et cetera. 

In België kunnen ambtenaren ook werken bij de federale overheid, een gemeenschap of een gewest.

Ga naar de inhoud