Volgens de Centrale Bank werken de inwoners van Spanje minder uren

Volgens de Centrale Bank van Spanje werken de inwoners van Spanje meer uren
Beeld: Canva

Volgens de Centrale Bank werken de inwoners van Spanje minder uren

Dit artikel is 1 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Tussen 1987 en 2019 is de werkweek in Spanje gedaald van 37 naar 31,8 uur per week. Dit betekent een daling van tussen de 200 en 300 uur per jaar (meer dan 14%) volgens een recent gepubliceerd rapport van de Banco de España. Het onderzoek voorspelt dat de werkweek de komende jaren zal blijven dalen, beïnvloed door verschillende factoren. De daling van de gewerkte uren in het afgelopen decennium is deels te wijten aan de toename van deeltijdwerk, die samenhangt met de toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt.

Het aantal gewerkte uren per werknemer bepaalt in hoeverre de factor arbeid bijdraagt ​​aan de productie van goederen en diensten. Daarom is de analyse van de gewerkte uren per werknemer cruciaal bij het verklaren van de langetermijntrends van werkgelegenheid. De afname van de gemiddelde werkweek in de afgelopen jaren weerspiegelt factoren die gemeenschappelijk zijn aan andere economieën en landen, zoals technologische vooruitgang, die productiviteitswinsten heeft opgeleverd die hebben geleid tot een toename van de uren besteed aan vrije tijd ten koste van de uren besteed aan werk.

Ook veranderingen in de sectorstructuur van de economie (met een toename van het belang van de dienstensector), de geleidelijke toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt, de tendens naar een grotere mate van deeltijdwerk en, meer recentelijk, de vergrijzing van de bevolking. Per bedrijfstak zijn de gewerkte uren per werknemer tussen 1995 en 2019 in alle sectoren afgenomen, behalve in de bouw.

De sterke groei van het deeltijdwerk, die steeg van 5,2% in 1987 tot 14,6% in 2019, droeg ook bij aan de daling van het gemiddeld aantal gewerkte uren per week met bijna 40%, terwijl de vermindering van de fulltime werkweek verantwoordelijk was voor de rest.

Op dit moment is de gemiddelde duur van de werkweek in Spanje teruggekeerd naar een historisch dalende profiel. In de toekomst is het waarschijnlijk dat het profiel van de daling van de gewerkte uren per werknemer in de komende jaren zal voortduren. De geleidelijke vergrijzing van de bevolking zal een neerwaartse druk uitoefenen op de gemiddelde werkweek, naarmate het aandeel van oudere werknemers in de totale werkgelegenheid toeneemt.

Ga naar de inhoud