Dit is het nieuwe apenpokkenvirus protocol in Spanje

Dit is het nieuwe apenpokkenvirus protocol in Spanje
Beeld: 123rf

Dit is het nieuwe apenpokkenvirus protocol in Spanje

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Er komen elke dag nieuwe besmettingsgevallen met het apenpokkenvirus bij waardoor de teller in Spanje inmiddels op 30 bevestigde personen staat terwijl er nog eens 40 onderzocht worden, aantallen die elke dag wijzigen. Met dat aantal heeft Spanje binnen de EU de meeste bevestigde personen gevolgd door Portugal met 23 en het Verenigd Koninkrijk met 20. Het apenpokkenvirus (MPVX) duikt echter steeds meer op in andere landen waaronder België en Nederland en in totaal tien Europese landen en daarbuiten.

Omdat het erop lijkt dat het virus zich sneller verspreid dan gedacht, heeft het Ministerie van Volksgezondheid afgelopen vrijdag een speciaal apenpokkenvirus protocol in het leven geroepen met de naam ‘Protocolo para la detección precoz y manejo de casos ante la alerta de viruela de los monos (Monkeypox) en España’ dat HIER (PDF) ook te bekijken is in het Spaans. Omdat het allemaal nog nieuw is kan dit protocol in een later stadium aangepast worden.

Er wordt in het apenpokkenvirus protocol onderscheidt gemaakt tussen vermoedelijke (sospechosos), waarschijnlijke (probables) en bevestigde (confirmados) gevallen. Iemand die de klassieke symptomen koorts, spierpijn, hoofdpijn, gezwollen klieren of vermoeidheid heeft wordt gezien als een vermoedelijke patiënt.

De waarschijnlijke personen zijn degenen die, naast het voldoen aan het bovenstaande criterium (koorts etc.), in de 21 dagen vóór het begin van de symptomen nauw contact hebben gehad met een bevestigd geval of een geval dat nog wordt onderzocht of seksuele relaties hebben gehad in een risicovolle omgeving of die een geschiedenis van reizen naar endemische gebieden van West- of Centraal-Afrika heeft. Geen enkel geval zal als bevestigd worden opgegeven totdat een PCR-test en een laboratoriumuitslag bepaald heeft dat iemand besmet is met het apenpokkenvirus.

Ziekenhuis of thuisisolatie

En dan begint het protocol te werken wat afhankelijk is van of een patiënt wel of niet opgenomen is in een ziekenhuis. Patiënten die niet opgenomen hoeven te worden in een ziekenhuis moeten thuis meteen geïsoleerd worden en elk fysiek contact en seksuele relaties vermijden totdat de symptomen zijn verdwenen. De patiënt moet een chirurgisch mondkapje gebruiken en hij/zij mag niet de straat op tenzij de patiënt naar een arts of ziekenhuis gaat waarbij het openbaar vervoer vermeden moet worden. Elk contact met huisdieren moet vermeden worden.

Wanneer een patiënt wel wordt opgenomen in een ziekenhuis moeten het verplegend personeel en de artsen zich houden aan een nieuw protocol dat veel lijkt op de behandeling van Covid-patiënten. De patiënt moet geïsoleerd worden in een eenpersoonskamer met eigen badkamer en elk contact met andere personen moet vermeden worden.

Moeten we bang zijn voor het apenpokkenvirus of is dat een broodje aap verhaal?
Moeten we in Spanje bang zijn voor het apenpokkenvirus en zal dit een pandemische vorm aannemen of moet de berichtgeving hierover als een broodje aap verhaal gezien worden?
icoon2022www.spanjevandaag.com

Geen quarantine

In het geval van een verdacht geval hoeven huisgenoten, seksuele contacten of andere nauwe contacten van iemand bij wie het virus is vastgesteld of waarbij vermoedens zijn die nog bevestigd moeten worden niet in quarantaine. Maar men dient wel extreme voorzorgsmaatregelen te nemen en sociale interacties zoveel mogelijk proberen te vermijden waarbij constant een mondkapje gedragen moet worden. Gedurende 21 dagen dienen zij de temperatuur op te nemen en ze moeten gelokaliseerd kunnen worden in het geval een ziekenhuis contact met hen moet opnemen. Als een nauw contact symptomen krijgt moet hij of zij meteen geïsoleerd worden waarna het ziekenhuis gebeld moet worden.

Ga naar de inhoud