Sancties Model 720 buitenlandse activa met terugwerkende kracht nietig verklaard in Spanje

Sancties Model 720 buitenlandse activa met terugwerkende kracht nietig verklaard in Spanje
Beeld: Canva

Sancties Model 720 buitenlandse activa met terugwerkende kracht nietig verklaard in Spanje

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Het Spaanse Hooggerechtshof erkent in twee uitspraken de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van sancties die door de Spaanse belastingdienst aan personen die hun activa in het buitenland niet of niet correct of op tijd hebben opgegeven via Model 720. Deze nietigverklaring gaat verder terug dan de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie begin dit jaar.   

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde eind januari (2022) dat de sancties die gegeven konden worden voor het niet of te laat opgeven van het vermogen of activa buiten Spanje, niet correct waren. Het boetesysteem werd daarna door de Spaanse belastingdienst aangepast en is nu veel lager dan voorheen maar het Model 720 formulier moet wel nog steeds ingevuld worden en is ook nog steeds rechtsgeldig.

Op 4 en 6 juli (2022) kwam het Spaanse Hooggerechtshof echter met twee uitspraken waarin de reeds gegeven boetes met terugwerkende kracht nietig worden verklaard. Dat doet de ‘Tribunal Supremo’ in twee uitspraken over twee personen en hun activa in Zwitserland dat niet was opgegeven maar geldt nu dus in feite voor iedereen, en met terugwerkende kracht, zelfs tot voor de uitspraak van 27 januari 2022 van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Het Spaanse Hooggerechtshof zegt zich te moeten houden aan de Europese uitspraak waarin staat dat de manier van en hoogtes van boetes en sancties niet correct was. Deze moesten aangepast of verwijderd worden, Spanje heeft ze daarna aangepast. Model 720 moet dus nog steeds ingevuld worden tussen 1 januari en 31 maart. 

Wat is het Model 720

Sinds 2013 is het verplicht om het vermogen buiten Spanje (dus bijvoorbeeld in Nederland of België) op te geven aan de Spaanse fiscus indien dat meer is dan 50.000 euro (per vermogenssoort). Deze informatieve verplichting is er alleen voor fiscaal residenten, dus mensen die meer dan 183 dagen in Spanje verblijven. Niet aangeven van dit vermogen heeft als gevolg een boete, welke varieert van minimaal 1.500 euro of 10.000 euro en 150% van je vermogen in het buitenland, zoals vermeld op de website van Guide Lines. Deze boetes zijn na de Europese uitspraak echter aangepast met een verjaringstermijn van vier jaar. 

‘Modelo 720’ kan omschreven worden als belastingformulier 720 en in het Spaans ‘Declaración Informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero’. Deze verklaring is een aanpassing van de belastingwet als deel van de regelgeving die frauduleuze activiteiten in Spanje vervolgt. Het gaat hierbij om een ‘informatieplicht’ die bestaat uit drie categorieën: Bankrekening bij een bank in het buitenland; Inkomen, rechten, verzekeringen en waardepapieren in het buitenland; Goederen en onroerende zaken in het buitenland

Wie moet dit formulier invullen?

Alle (natuurlijke) personen die resident zijn in Spanje en langer dan 183 dagen in Spanje verblijven maar ook buitenlandse vennootschappen en commerciële vestigingen moeten het Model 720 formulier invullen. De voorwaarde daarbij is wel dat het om elke categorie gaat om bedragen die boven de 50.000 euro liggen. Indien het vermelde bedrag van 50.000 euro niet wordt overschreden per categorie, wordt je vrijgesteld van de informatieplicht over zaken en rechten in het buitenland.

Na de eerste aangifte hoef je de jaren daarop alleen nog het Modelo 720 in te leveren als de balans van elke categorie is gestegen met een waarde van 20.000 euro ten opzichte van het jaar daarvoor.

Wanneer?

Het Modelo 720 formulier moet jaarlijks tussen 1 januari en 31 maart worden ingeleverd. Het is daarbij belangrijk dat het formulier correct en volledig en op tijd wordt ingevuld want onvolledig en te laat kan beboet worden met boetes die nu weliswaar lager zijn maar nog steeds als een onaangename verrassing komen.

Ga naar de inhoud