Ook op Ibiza is gedemonstreerd tegen kinderhandel en uitbuiting

Ook op Ibiza is gedemonstreerd tegen kinderhandel en uitbuiting
Beeld: Freepik

Ook op Ibiza is gedemonstreerd tegen kinderhandel en uitbuiting

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

IBIZA – Zo’n 50 deelnemers waren zaterdag 22 augustus op Ibiza op de been om deel te nemen aan het wereldwijde evenement voor bewustmaking en het stoppen van kinderhandel en kinderuitbuiting. Om 14.00 uur werd er een vredige bijeenkomst gehouden op Plaza Vara De Rey in Ibiza-stad. Het evenement werd georganiseerd door ‘Freedom For The Children Ibiza’ in samenwerking met de wereldwijde organisatie ‘Freedom For The Children’ (FFTC). Het Ibiza-evenement viel samen met vreedzame marsen die plaatsvonden in steden over de hele wereld, waarin werd opgeroepen om een einde te maken aan de kinderhandel en het uitbuiten van kinderen.

Dolly Gorman, de vertegenwoordiger van Freedom For The Children Ibiza: “Miljoenen kinderen worden dagelijks wereldwijd verhandeld en misbruikt. Dit misbruik bestaat uit seksuele arbeid, prostitutie, huishoudelijke dienst, orgaanhandel en het rekruteren van kinderen als kindsoldaten. We kunnen niet langer zwijgen en de andere kant op kijken”. 

Aan de oproep aan de Ibiza-gemeenschap om vreedzaam op te komen voor degenen die zonder stem, hebben op zaterdag 22 augustus zo’n 50 personen gehoor gegeven. Iedereen was in het wit gekleed, had de verplichte mondkapjes (wel of niet) op en hield netjes de anderhalve meter social distance afstand.

Kindersekshandel in Spanje

Elk jaar worden in Spanje criminele netwerken van seksuele uitbuiting van kinderen, met name voor de prostitutie van jonge meisjes, ontdekt door de Spaanse autoriteiten. In veel gevallen worden duizenden pornografische foto’s en video’s van seksueel misbruik van kinderen gevonden zodra de autoriteiten deze bendes hebben opgespoord.

De meeste kinderen die naar Spanje worden gesmokkeld voor seksuele, arbeids- of criminele handelingen, zijn immigranten. Ze komen uit gezinnen met sociaaleconomische problemen, voornamelijk uit Roemenië, Bulgarije, Marokko, Nigeria, Colombia, Brazilië en Portugal. (ECPAT, het internationale netwerk van maatschappelijke organisaties dat zich inzet om seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan).

Wereldwijde kinderhandel

Vanwege de geheimzinnige en gruwelijke aard van deze wereldwijde, ondergrondse kwestie, is het erg moeilijk om betrouwbare cijfers te vinden over kinderhandel en kinderuitbuiting. Veel ervan is verborgen en weggehouden uit het publieke oog. De genoemde cijfers zullen waarschijnlijk veel hoger zijn.

De enorme transnationale industrie van mensenhandel genereert ongeveer 10 miljard dollar per jaar. Het exacte aantal verhandelde kinderen is moeilijk vast te stellen, aangezien kinderhandel grotendeels verborgen is en de slachtoffers vaak bang zijn om naar voren te komen. Een schatting is dat ongeveer 30 procent van de slachtoffers van mensenhandel kinderen zijn (bron: UNICEF).

Het aantal kinderslachtoffers dat wereldwijd wordt verhandeld voor seksuele uitbuiting of goedkope arbeid wordt op jaarbasis geschat op minstens 1.200.000 (1,2 miljoen kinderen) in mensenhandel, de op twee na grootste internationale misdaad na illegale drugs en wapenhandel. De kinderindustrie is miljarden dollars waard. Van de wereldwijde mensenhandel bestaat 79% procent uit seksuele uitbuiting en 27% daarvan zijn kinderen. (Wereldwijd rapport van de Verenigde Naties betreffende mensenhandel).

Elk kind heeft recht op vrijheid en daarom vraagt de organisatie Freedom For The Children (FFTC) om verandering en hervorming binnen de overheid en de wetgeving om ervoor te zorgen dat er gerechtigheid voor de slachtoffers komt en dat de overlevenden meer ondersteuning krijgen. FFTC verzoekt de overheid van ieder land om een goede opvang te bieden aan de overlevenden die zijn getroffen door kinderuitbuiting en/of mensenhandel en om de daders van deze kwestie maximaal te straffen.

FFTC vraagt regeringen om een programma op scholen te implementeren dat leerlingen materiaal biedt over hoe ze de waarschuwingssignalen van deze scenario’s van kinderhandel en kinderuitbuiting vanaf jonge leeftijd kunnen herkennen. Wat als misbruik wordt aangemerkt, moet duidelijk worden gedefinieerd. Dit programma moet informatie bevatten over hoe te rapporteren aan ouders, leerkrachten, raadgevers en wetshandhavers. Een cruciaal onderdeel bij het oplossen van dit probleem is om kinderen te leren zichzelf goed te beschermen en op elkaar te passen.

Bron: Persbericht Freedom For The Children Ibiza

Ga naar de inhoud