Hoeveel gepensioneerden in Spanje ontvangen meer dan 2.700 euro per maand?

Hoeveel gepensioneerden in Spanje ontvangen meer dan 2.700 euro per maand?
Beeld: Canva

Hoeveel gepensioneerden in Spanje ontvangen meer dan 2.700 euro per maand?

Dit artikel is 2 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – Het gemiddelde ouderdomspensioen in Spanje in augustus was 1.256 euro terwijl het gemiddelde algemene pensioen 1.091 euro was (de cijfers van september zijn nog niet bekend). Er zijn op dit moment 9,9 miljoen pensioengerechtigden in Spanje waarvan 6,1 gepensioneerde werknemers die een ouderdomspensioen of ‘pensión de jubilación’ ontvangen. Maar hoeveel van hen ontvangt het maximale bedrag dat in Spanje aan pensioen uitbetaald wordt?

Het gemiddelde ouderdomspensioen (pensión de jubilación) in Spanje was in augustus gestegen naar 1.255,92 euro. Gekeken echter naar de verschillende pensioenen die er zijn (ouderdomspensioen = jubilación; nabestaandenpensioen = viudedad en orfandad; arbeidsongeschiktheidspensioen = incapacidad permanente) was het gemiddelde maandbedrag 1.091,30 euro. Maar er zijn ‘pensionados’ die heel andere pensioenen ontvangen.

De algemene regel is dat het pensioen van de Sociale Zekerheid (Seguridad Social) 75% van het salaris van de laatste 25 werkjaren dekt maar er wordt ook gekeken naar de premiegrondslag van de laatste jaren (15 tot 36 jaar) en de leeftijd waarop iemand met pensioen gaat. Vanwege verschillende hervormingen is dat percentage lager geworden waardoor men meer moet sparen om aan de 75% te komen.

Maximum

Slechts 8% van de gepensioneerden ontvangt een pensioen van meer dan 2.700 euro in 14 betalingen (normaal in Spanje) wat op jaarbasis 37.800 euro is. Dat is bijna 14.000 euro meer dan het gemiddelde jaarsalaris in Spanje. In totaal gaat het om 502.000 gepensioneerden die meer dan 2.700 euro ontvangen per maand. In 2022 is het maximum ouderdomspensioen (pensión máxima) vastgesteld op 2.819,19 euro wat 39.474 euro per jaar is (14 betalingen).

Minimum

Daar tegenover staat het minimum ouderdomspensioen (pensión mínima) voor personen vanaf 65 jaar: in het geval van een afhankelijke echtgenoot/echtgenote (con cónyuge a cargo) is dat 890,50 euro of 12.467 euro per jaar. Zonder echtgenoot/echtgenote (sín cónyuge a cargo) is dat 721,70 euro of 10.103,80 euro per jaar. Met een niet-afhankelijke echtgenoot/echtgenote (con cónyuge no a cargo) is dat 685 euro of 9.590 euro per jaar.

Het minimum ouderdomspensioen voor personen onder de 65 jaar is: in het geval van een afhankelijke echtgenoot/echtgenote, 834,90 euro of 11.688,60 euro per jaar. Zonder echtgenoot/echtgenote is dat 675,20 euro of 9.452,80 euro per jaar. Met een niet afhankelijke echtgenoot/echtgenote is dat 638,20 euro of 8.934,80 euro per jaar.

Pensioenleeftijd 2022

Om gebruik te kunnen maken van een volledig pensioen moet een werknemer in 2022 tenminste 66 jaar en 2 maanden oud zijn. Zoals afgesproken wat betreft de nieuwe pensioenleeftijden, lopen deze sinds 2013 tot aan 2027 geleidelijk op van 65 jaar naar 67 jaar. Heb je echter meer dan 37 jaar en 6 maanden gewerkt dan kun je in 2022 met 65 jaar met pensioen.

pensioen
Dit wordt de nieuwe pensioenleeftijd in Spanje in 2023
Inwoners van Spanje die 66 jaar en 4 maanden oud zijn kunnen in 2023 met pensioen tenzij ze 37 jaar en 9 maanden of meer gewerkt hebben, dan kunnen ze met 65 jaar met pensioen volgend jaar.
icoon2022www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud