De opkomst van geweld tegen vrouwen en de visie van jongeren in Spanje

De opkomst van geweld tegen vrouwen en de visie van jongeren in Spanje
Beeld: via canva.com

De opkomst van geweld tegen vrouwen en de visie van jongeren in Spanje

De afgelopen jaren is er in Spanje een zorgwekkende toename te zien van geweld tegen vrouwen. Dit heeft geleid tot verschillende campagnes en initiatieven om dit probleem aan te pakken. Echter, uit recent onderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de jongeren nog steeds een verontrustende visie heeft op dit onderwerp. In dit artikel kijken we naar de oorzaken van deze problematiek volgens jongeren en hoe een campagne genaamd “Seamos más hombres” probeert om gelijkwaardige mannelijkheid te promoten.

Volgens een recente enquête uitgevoerd door de Fundación Fad Juventud, gelooft één op de vier jonge mannen (23%) dat geweld tegen vrouwen niet bestaat of een ideologische uitvinding is. Dit percentage is in de afgelopen jaren gestegen met maar liefst 11% vergeleken met 2019, toen slechts 12% van de jonge mannen deze mening had. Bij meisjes deelt momenteel 13% deze opvatting, vergeleken met bijna 6% vier jaar geleden. Deze cijfers zijn alarmerend en laten zien dat er nog steeds een gebrek is aan begrip en bewustzijn over dit ernstige probleem onder jongeren.

Kennis en educatie

Een mogelijke verklaring voor deze verontrustende cijfers is het gebrek aan kennis en begrip over wat geweld tegen vrouwen precies inhoudt. Uit de enquête blijkt dat slechts 13% van de jongeren een goed begrip heeft van wat dit soort geweld omvat. Dit gebrek aan kennis kan leiden tot vooroordelen en misvattingen over het onderwerp, waardoor sommige jongeren de ernst van de situatie niet inzien.

Een ander probleem is het gebrek aan educatie over gendergelijkheid en respectvolle relaties op scholen. Slechts 15% van de jongeren geeft aan dat ze op school hebben geleerd over deze onderwerpen. Dit toont aan dat er nog steeds een grote kloof is tussen wat jongeren leren op school en wat er daadwerkelijk nodig is om geweld tegen vrouwen te voorkomen.

Mannelijkheidsnormen

Een andere belangrijke factor die bijdraagt aan de visie van jongeren op geweld tegen vrouwen is de invloed van traditionele mannelijkheidsnormen. In de Spaanse samenleving worden mannen vaak gezien als sterk, dominant en agressief, terwijl vrouwen worden gezien als zwak en ondergeschikt. Deze stereotypen kunnen ervoor zorgen dat jongens zich gedragen op een manier die overeenkomt met deze normen, waaronder het gebruik van geweld om hun macht en controle te tonen.

Bovendien wordt geweld tegen vrouwen vaak genormaliseerd in de media en populaire cultuur, waarbij mannen die agressief en dominant zijn worden verheerlijkt. Dit kan jongeren beïnvloeden om deze gedragingen als acceptabel te beschouwen en het probleem van geweld tegen vrouwen te bagatelliseren.

Om deze schadelijke opvattingen over mannelijkheid aan te pakken, heeft de Fundación Fad Juventud de campagne “Seamos más hombres” gelanceerd. Deze campagne richt zich op het bevorderen van gelijkwaardige mannelijkheid en het betrekken van jongens en mannen bij de strijd tegen geweld tegen vrouwen.

Ga naar de inhoud