Spanje krijgt Directoraat-Generaal voor Bescherming Dieren

Spanje krijgt Directoraat-Generaal voor Bescherming Dieren
Beeld: Podemos

Spanje krijgt Directoraat-Generaal voor Bescherming Dieren

Dit artikel is 4 jaar oud en kan dus niet meer actueel zijn.

MADRID – De Spaanse regering richt een directoraat-generaal voor dierenbescherming op. Hiermee maakt de Spaanse regering een historische stap richting een betere dierenbescherming in het land. De directeur van de nieuwe instantie is Sergio García Torres, van de coalitiepartij Unidas-Podemos. 

Het Comité Anti Stierenvechten werkt al jarenlang nauw samen met Sergio García in de strijd voor het einde van het stierenvechten. Hij is een zeer gedreven en geliefde collega en de persoon bij uitstek voor deze functie, aldus het Nederlandse Comité Anti Stierenvechten.

Het hoofddoel van het nieuwe directoraat-generaal (Dirección General de Protección Animal) is om alle bevoegdheden wat betreft dierenwelzijn samen te voegen onder dezelfde instantie. Tot nu toe vielen deze bevoegdheden onder de verantwoordelijkheid van vier verschillende ministeries en bij de regering van de deelstaten. 

Het tweede belangrijkste doel is om de Europese richtlijnen over dierenwelzijn te incorporeren in het juridische kader van Spanje en een dierenwelzijnswet te maken die een respectvolle relatie met alle levende wezens moet garanderen.

Of het stierenvechten ook onder de verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal zal vallen is nog niet bekend. Over diverse onderwerpen moeten nog onderhandelingen plaatsvinden. In ieder geval heeft coalitiepartij Unidas-Podemos wel als doel te werken aan het einde van het subsidiëren van het stierenvechten met belastinggeld. Ook willen ze een verbod op evenementen waarin dieren mishandeld worden.

Andere doeleinden van het directoraat-generaal is onder meer wetgeving maken over het amputeren van staarten en oren van honden. Ook wil de nieuwe overheidsdienst werken aan een nieuw identificatiesysteem voor huisdieren om het in de steek laten van dieren drastisch te verminderen. Dit is een groot probleem in Spanje. 

Ook de manier waarop het registeren van huisdieren werkt moet beter en op landelijk niveau gebeuren. Nu heeft iedere regio zijn eigen systeem. De situatie is zo nijpend dat als je in Madrid woont, en je je hond verliest in Toledo, het onmogelijk is het dier te lokaliseren.

Het Comité Anti Stierenvechten blijft nauw samenwerken met Sergio García om het welzijn van dieren in Spanje te verbeteren.

Ga naar de inhoud