286.000 in de steek gelaten honden en katten in Spanje in 2023

286.000 in de steek gelaten honden en katten in Spanje in 2023
Beeld: via canva.com

286.000 in de steek gelaten honden en katten in Spanje in 2023

Volgens het jaarlijkse onderzoek van Fundación Affinity zijn er vorig jaar (2023) in Spanje 170.712 honden en 115.970 katten in de steek gelaten, een aantal dat waarschijnlijk veel hoger is, omdat er alleen rekening wordt gehouden met de gegevens van 386 dierenopvangcentra en asiels.

Fundación Affinity schrijft dat in 2023 in totaal 286.682 huisdieren in de steek werden gelaten waaronder 170.712 honden en 115.970 katten. Dat zijn 33 huisdieren per uur, 785 per dag en 23.890 huisdieren per maand. Het gaat in dit geval alleen om honden en katten die geregistreerd werden bij 386 (van de 1.600) dierenopvangcentra en asiels in Spanje.

De 170.712 in de steek gelaten honden is 2,6% van de meer dan 6,5 miljoen honden die in Spanje leven. De 115.970 katten zijn 2,4% van de ruim 4,78 miljoen katten die in Spanje leven.

60% van de in de steek gelaten honden en 40% van de in de steek gelaten katten werd geadopteerd, terwijl 21% van de honden en slechts 4% van de katten vanwege de identificatie teruggebracht kon worden naar hun baasjes. 16% van de honden en 15% van de katten verblijft nog steeds in een opvangcentrum of asiel, terwijl 4% van de honden en 13% van de katten is overleden of geëuthanaseerd (vanwege leeftijd of ziekte).

27% van de honden had een identificatiechip, maar dat was in slechts 4% bij katten het geval. 62% van de honden en 48% van de katten was volwassen, 14% van de honden en 7% van de katten was senior en 24% van de honden en 46% van de katten was puppy/kitten op het moment dat ze werden opgevangen. 

Een van de belangrijkste redenen voor de mens om honden en/of katten in de steek te laten zijn ongewenste geboortes of zwangerschap, gevolgd door het verlies of gebrek aan interesse in het dier (alsof het speelgoed is). Het niet te corrigeren gedrag van het dier, het einde van het jachtseizoen zijn net zoals economische redenen en verhuizing redenen waarom honden en katten in de steek worden gelaten.

Verder zijn er nog allergie, ziekenhuisopname of overlijden, tijd- of ruimtegebrek, geboorte van een kind, scheiding, vakantie en het verlies van een baan op de lijst van redenen om een huisdier in de steek te laten.

Ga naar de inhoud