Berichtendienst Telegram uiteindelijk niet geblokkeerd in Spanje

Berichtendienst Telegram uiteindelijk niet geblokkeerd in Spanje
Beeld: via canva.com

Berichtendienst Telegram uiteindelijk niet geblokkeerd in Spanje

In een opmerkelijke wending van gebeurtenissen heeft een Spaanse rechter zijn eerdere beslissing van afgelopen vrijdag om de berichtendienst Telegram in het hele land te blokkeren, teruggedraaid. Deze kwestie heeft een levendige discussie losgemaakt over de delicate balans tussen auteursrechten en censuur, en de rol van technologische platforms in de verspreiding van inhoud.

De Spaanse rechter Santiago Pedraz van het Nationale Hooggerechtshof nam aanvankelijk het controversiële besluit om Telegram te blokkeren, na klachten van mediaconglomeraten Mediaset, Antena 3 en Movistar over schendingen van auteursrechten op het platform. Zijn redenering was dat een blokkade de enige “noodzakelijke, geschikte en proportionele” maatregel was om deze inbreuken te stoppen.

Dit drastische bevel kwam nadat eerdere pogingen om met de autoriteiten van de Maagdeneilanden samen te werken, waar Telegram is gevestigd, op niets waren uitgelopen. De rechter beweerde dat deze blokkade de enige manier was om verdere auteursrechtenschendingen te voorkomen.

Op maandag 25 maart 2024 trok Pedraz zijn bevel echter in. Na een storm van publieke verontwaardiging en een politieonderzoek naar de gevolgen van een blokkade, concludeerde hij dat een algehele opschorting van Telegram “duidelijke schade” zou toebrengen aan miljoenen legitieme gebruikers van de app.

De rechter erkende dat hoewel Telegram inderdaad wordt gebruikt voor illegale activiteiten, het platform ook wijdverbreid wordt gebruikt voor wettige professionele en persoonlijke doeleinden. Een blokkade zou deze gebruikers ernstig hinderen, wat buitenproportioneel zou zijn in vergelijking met de oorspronkelijke inbreuken.

De onverwachte verandering leidde tot heftige discussies in de Spaanse samenleving en vooral in de media. Tegenstanders van censuur verwelkomden de intrekking als een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting en een nederlaag voor wat ze beschouwden als een onevenredige en autoritaire maatregel.

Auteursrechtenorganisaties en mediaconcerns bekritiseerden de rechter voor zijn wispelturigheid. Ze zeiden dat de eerste blokkade terecht was vanwege grootschalige piraterij en dat het intrekken ervan een klap was voor de rechten van content-eigenaren.

telegram
Is de ongekende blokkering van Telegram buitensporig of de enige mogelijkheid?
De beslissing van een rechter om de berichtendienst Telegram tijdelijk op te schorten in Spanje, is controversieel en ongekend in Europa. Hoewel Telegram ervan wordt beschuldigd auteursrechtelijk beschermde inhoud illegaal te verspreiden, worden meer dan 8 miljoen gebruikers getroffen.
logo1 1www.spanjevandaag.com
Ga naar de inhoud