PSOE en Sumar sluiten coalitieakkoord met verkorting werkweek in Spanje

PSOE en Sumar sluiten coalitieakkoord met verkorting werkweek in Spanje
Beeld: PSOE / web

PSOE en Sumar sluiten coalitieakkoord met verkorting werkweek in Spanje

De twee politieke partijen PSOE, van de waarnemend premier Pedro Sánchez, en Sumar, van waarnemend minister Arbeid en tweede vicepremier Yolanda Diaz, hebben deze week een akkoord bereikt om samen een regering te vormen. Dat moeten beide partijen echter wel doen met de steun van andere kleinere partijen, waaronder de Catalaanse partijen ERC en Junts die een Amnestie eisen. Een van de overeengekomen punten is een verkorting van de werkweek in Spanje.

Pedro Sánchez en Yolanda Díaz hebben een overeenkomst gesloten die de herhaling van een progressieve regering mogelijk zal maken, op voorwaarde dat de PSOE en Sumar in de komende weken de steun krijgen van de nationalistische en onafhankelijkheid gezinde partijen die ze nodig hebben om de investituur van de huidige waarnemend premier in het Congres van Afgevaardigden te formaliseren. Dit zijn de belangrijkste punten van de overeengekomen tekst:

Werknemers:

 • De maximale werkweek wordt verkort van 40 naar 37,5 uur. Dit gebeurt in twee stappen: in 2024 wordt de werkweek teruggebracht tot 38,5 uur, en in 2025 tot 37,5 uur.
 • Alle arbeidsmaatregelen worden in overleg met de vakbonden genomen.
 • De ontslagredenen worden herzien.
 • Er wordt een loonpact gesloten om de inflatie te bestrijden.
 • Het minimumloon wordt verhoogd tot 60% van het gemiddelde loon in Spanje.
 • Er komt een wet die werknemers meer flexibiliteit biedt bij het invullen van hun werktijd.
 • Er komt een nieuwe regeling voor deeltijdpensioen en het contract van vervanging.
 • Bedrijven worden aangemoedigd om hybride werkroosters aan te bieden.

Pensioenen:

 • De pensioenen worden elk jaar verhoogd met de inflatie.
 • De minimumpensioenen en niet-contributieve pensioenen worden verhoogd met een hoger percentage dan de contributieve pensioenen. Het doel is om deze pensioenen te verhogen tot het Europese gemiddelde.

Huisvesting:

 • De overheid gaat meer sociale huurwoningen bouwen. Het doel is om 20% van alle woningen in Spanje sociale huurwoningen te maken.
 • Woningen die met publieke middelen zijn gefinancierd, mogen alleen worden gebruikt voor het publieke of sociale domein. Dit is om te voorkomen dat deze woningen op de vrije markt worden verkocht of verhuurd.
 • De overheid gaat maatregelen nemen om de prijzen van woningen te reguleren. Dit kan bijvoorbeeld door fiscale prikkels te geven aan mensen die een sociale huurwoning kopen of door de huurprijzen te begrenzen.
 • De overheid gaat een index van referentieprijzen opstellen. Deze index wordt gebruikt om te bepalen in welke gemeenten en wijken de huurprijzen te hoog zijn. In deze gemeenten en wijken kan de overheid de huurprijzen gaan reguleren.
 • De overheid gaat de regulering van toeristische accommodaties in spanningsgebieden herzien. Dit is om te voorkomen dat toeristische accommodaties ten koste gaan van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
 • De overheid gaat de inkomensgrens voor toegang tot de steunmaatregelen voor mensen die getroffen zijn door de stijging van de hypotheekrente verhogen. Dit is om meer mensen te helpen die moeite hebben om hun hypotheek te betalen.

Gezondheidszorg:

 • De eerstelijnszorg wordt verbeterd door meer personeel aan te nemen, de infrastructuur te verbeteren en de apparatuur te moderniseren.
 • De wachtlijsten in de openbare gezondheidszorg worden verkort tot maximaal 120 dagen voor chirurgische ingrepen, 60 dagen voor poliklinische consulten bij specialisten en 30 dagen voor aanvullende onderzoeken. Voor geestelijke gezondheidszorg wordt de wachttijd voor jongeren, adolescenten en minderjarigen tot 21 jaar verkort tot maximaal 15 dagen.
 • De openbare gezondheidszorg biedt meer diensten en prestaties, waaronder tandheelkundige zorg, visuele zorg en geestelijke gezondheidszorg.
 • Er komt een specifiek programma voor directe hulp bij de aankoop van brillen en lenzen voor minderjarigen tot 18 jaar voor gezinnen met weinig middelen.
 • Iedereen heeft recht op universele, openbare en kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg.
 • Het aantal opleidingsplaatsen voor gezondheidswerkers wordt vergroot.

Onderwijs:

 • Alle kinderen van 0 tot 3 jaar hebben recht op onderwijs.
 • Het onderwijs moet gebaseerd zijn op respect voor diversiteit en neutraliteit ten opzichte van religie.
 • Pesten wordt niet getolereerd.
 • Scholen krijgen gratis schoolboeken en hulp bij schoolmaterialen voor leerlingen uit gezinnen met weinig middelen.
 • De lonen en werkomstandigheden van leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs worden verbeterd.
 • Studenten op universitair niveau krijgen meer beurzen en betalen minder collegegeld.

Transport:

 • De overheid biedt subsidies aan mensen die een elektrische auto kopen.
 • Er komt een netwerk van oplaadpunten voor elektrische auto’s.
 • Het aantal binnenlandse vluchten wordt verminderd op routes waar een treinverbinding beschikbaar is met een reistijd van minder dan 2,5 uur.
 • De bouw van de Middellandse Zee corridor en de corridor Sagunto-Zaragoza-Bilbao wordt versneld.
 • De lijn Zaragoza-Canfranc-Pau wordt heropend.
 • Er wordt een nieuw spoorwegnet aangelegd tussen de Cantabrische Zee en de Middellandse Zee.

Gelijkheid:

 • De overheid neemt meer maatregelen om gendergerelateerd geweld te voorkomen en te bestrijden.
 • De rechten van vrouwen op seksuele en reproductieve gezondheid en rechten worden versterkt.
 • Er komt een wet die alle vormen van mensenhandel verbiedt en de slachtoffers beschermt.
 • Er komt een wet die de zorg voor ouderen, kinderen en andere kwetsbare groepen verbetert.
 • Er komt een wet die racisme en discriminatie bestrijdt.
 • Er komt een staatsakkoord tussen de overheid, de vakbonden en de samenleving om de rechten van LHBTI+-personen te versterken en haatdiscursos en discriminatie te bestrijden.

Belastingen:

 • De belastingdruk op hogere inkomens wordt verhoogd, terwijl de belastingdruk op lagere inkomens wordt verlaagd.
 • Er komt een wet die alle vormen van belastingfraude verbiedt en de bestrijding ervan verbetert.
 • Er komt een minimumbelasting voor bedrijven, zodat ze hun winst niet kunnen ontwijken door in andere landen te opereren.
 • De belastingtarieven voor banken en energiebedrijven worden verhoogd, zodat ze een eerlijkere bijdrage leveren aan de samenleving.
 • Er komt een tool die elke inwoner van Spanje inzicht geeft in waaraan zijn belastingen worden besteed.

Democratie en justitie:

 • De overheid zorgt ervoor dat de grondwet wordt nageleefd bij de vernieuwing van het CGPJ.
 • De Wet op de Democratische Herinnering wordt verder uitgewerkt, met inbegrip van exhumaties, de herwaardering van Cuelgamuros en het erkennen van het republikeinse ballingschap en de plaatsen van herinnering.
 • Er komt een wet over “gestolen baby’s”.
 • De repressie die vrouwen en LHBTI+-personen tijdens het franquisme hebben ondergaan, wordt erkend en gecompenseerd.
 • De overheid investeert in cyberveiligheid.
 • De “censuurwet” wordt hervormd en ingetrokken, zodat het recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame bijeenkomst wordt gegarandeerd.
 • Er komt een nieuw model voor de toegang, opleiding, specialisatie en promotie van rechters en officieren van justitie.
Ga naar de inhoud