Search
menu
Search

Spaanse woorden zonder Engelse vertaling

Spaanse woorden zonder Engelse vertaling
Beeld: via canva.com

Spaanse woorden zonder Engelse vertaling

De Spaanse taal is een van de meest gesproken talen ter wereld, met ongeveer 460 miljoen moedertaalsprekers. Het is de officiële taal in 21 landen en wordt ook veel gebruikt als tweede taal in andere delen van de wereld. Maar wat maakt de Spaanse taal zo uniek en waarom is het belangrijk om deze taal te leren? In dit artikel zullen we dieper ingaan op de Spaanse taal en enkele interessante aspecten ervan bespreken, zoals Spaanse woorden die geen Engelse betekenis hebben.

Hoewel het Spaans en Engels tot dezelfde Europese taalfamilie behoren, zijn er toch aanzienlijke verschillen tussen het Spaans en het Engels. Een van de grootste verschillen is de uitspraak. Terwijl het Engels een zogenaamde ‘stress-timed language’ is, waarbij de nadruk op bepaalde lettergrepen ligt, is het Spaans een ‘syllable-timed language’, waarbij elke lettergreep evenveel nadruk krijgt. Dit kan voor Engelssprekenden soms lastig zijn om te begrijpen en te reproduceren.

Een ander verschil is de grammatica. Het Spaans heeft bijvoorbeeld een uitgebreider systeem van verbuigingen en vervoegingen dan het Engels. Zo hebben zelfstandige naamwoorden in het Spaans een mannelijke of vrouwelijke vorm en moeten werkwoorden worden aangepast aan het onderwerp en de tijd van de zin. Dit kan voor Engelssprekenden een uitdaging zijn, maar het geeft de Spaanse taal ook een rijkdom en nuance die in het Engels soms ontbreekt.

Geen vertaling van Spaans naar Engels

Een van de meest fascinerende aspecten van taal is dat er woorden zijn die niet kunnen worden vertaald naar een andere taal. Dit komt doordat sommige woorden zo nauw verbonden zijn met de cultuur en ervaringen van een bepaalde gemeenschap dat ze simpelweg niet kunnen worden gevangen in een andere taal. Dit fenomeen is niet exclusief voor de Spaanse taal, maar het heeft wel enkele interessante voorbeelden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van Spaanse woorden die geen directe vertaling hebben in het Engels:

Trasnochar

Het woord trasnochar is afgeleid van de woorden “tras” (achter) en “noche” (nacht). Het verwijst naar het blijven opblijven tot in de late uurtjes, vaak in gezelschap van vrienden of familie. Het is een woord dat veel wordt gebruikt in Latijns-Amerikaanse landen en het heeft een positieve connotatie, omdat het meestal geassocieerd wordt met plezier en gezelligheid.

In het Engels zou je kunnen zeggen “to stay-up all night”, maar dit geeft niet helemaal dezelfde betekenis weer als trasnochar. Het gaat namelijk niet alleen om het feit dat je wakker blijft, maar ook om de ervaring en de emoties die ermee gepaard gaan.

Madrugar

Het woord madrugar komt van het Latijnse woord “matutinare” en betekent letterlijk “ochtend maken”. Het verwijst naar het vroeg opstaan, specifiek voor de zonsopgang. In het Spaans wordt dit woord vaak gebruikt om aan te geven dat iemand erg vroeg is opgestaan, bijvoorbeeld om te gaan werken of om iets belangrijks te doen.

In het Engels zou je kunnen zeggen “to wake up early”, maar dit geeft niet helemaal dezelfde betekenis weer als madrugar. Het gaat namelijk niet alleen om het tijdstip van opstaan, maar ook om de intentie en het doel ervan.

Sobremesa

Het woord sobremesa bestaat uit de woorden “sobre” (over) en “mesa” (tafel). Het verwijst naar de tijd die wordt doorgebracht met familie of vrienden na een maaltijd, terwijl men nog koffie of dessert nuttigt. Het is een belangrijk onderdeel van de Spaanse cultuur en het wordt gezien als een moment om te ontspannen, te praten en te genieten van elkaars gezelschap.

In het Engels zou je kunnen zeggen “after-dinner conversation”, maar dit geeft niet helemaal dezelfde betekenis weer als sobremesa. Het gaat namelijk niet alleen om het gesprek zelf, maar ook om de sfeer en de ervaring van het samen zijn met dierbaren na een maaltijd.

Wel vertaling van Spaans naar Engels

Naast woorden die geen directe vertaling hebben in het Engels, zijn er ook woorden die wel een vertaling hebben, maar die toch anders worden gebruikt in de Spaanse taal. Dit kan verwarrend zijn voor mensen die Spaans leren, omdat ze geneigd zijn om deze woorden op dezelfde manier te gebruiken als in het Engels. Hieronder volgen enkele voorbeelden van woorden die in het Spaans en het Engels dezelfde vertaling hebben, maar toch anders worden gebruikt:

Realizar

Het woord realizar komt van het Latijnse woord “realis” en betekent letterlijk “tot werkelijkheid brengen”. In het Spaans wordt dit woord gebruikt om aan te geven dat je iets uitvoert of doet, bijvoorbeeld een taak of een activiteit. In het Engels zou je kunnen zeggen “to carry out” of “to do”, maar het gebruik van realizar is specifieker en geeft aan dat er een actie wordt ondernomen.

Actualmente

Het woord actualmente komt van het Latijnse woord “actualis” en betekent letterlijk “op dit moment”. In het Spaans wordt dit woord gebruikt om aan te geven wat er op dit moment gebeurt, in tegenstelling tot in het verleden of in de toekomst. In het Engels zou je kunnen zeggen “currently” of “at the moment”, maar het gebruik van actualmente is specifieker en geeft aan dat iets nu plaatsvindt.

Sensible

Het woord sensible komt van het Latijnse woord “sensibilis” en betekent letterlijk “gevoelig”. In het Spaans wordt dit woord gebruikt om aan te geven dat iemand gevoelig is, zowel op emotioneel als op fysiek vlak. In het Engels zou je kunnen zeggen “sensitive”, maar het gebruik van sensible in het Spaans gaat verder dan alleen gevoeligheid en kan ook verwijzen naar gezond verstand en redelijkheid.

Ga naar de inhoud